Djurens Rätt
djurensratt-se/om/kontakt/kontoret
Om oss

Lämna en formell synpunkt på vår verksamhet

Om du har formella synpunkter på Djurens Rätt som organisation eller på vår verksamhet kan du lämna dem här. Du kan vara anonym.

En formell synpunkt är ett klagomål på en särskild verksamhet eller ett önskemål att en särskild verksamhet ska förändras på ett särskilt sätt. 

Djurens Rätt är medlemmar i Giva Sverige (tidigare Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII) och som en del av deras kvalitetsmärkning tillhandahåller vi möjligheten att lämna formella synpunkter. Om du lämnar en e-postadress kommer vi att återkoppla till dig inom en vecka. Du kan läsa mer om hur vi hanterar dina formella synpunkter i vår synpunktsrutin.  Du kan även lämna din synpunkt anonymt - läs mer i dokument Policy för whistleblowing.

Om anonym återkoppling / Whistleblower

Om du vill lämna synpunkter anonymt och ändå få återkoppling kan du använda dig av en anonym e-postadress.

Alla synpunkter ska få en återkoppling inom en vecka. Komplicerade synpunkter som först behöver utredas får en andra återkoppling när en eventuell åtgärd väl är bestämd och det kan ibland ta längre tid.

Du kan registrera en anonym e-postadress med vilken webbmejltjänst som helst, t.ex. med Gmail eller Outlook.com.

Rutin för hantering av synpunkter

När en synpunkt kommer in via webbformuläret eller genom en annan kanal noterar vi det i vår logg. Sedan skickas synpunkten till den person som är högst ansvarig för den verksamhet ärendet rör.

Om det går att svara på synpunkten direkt försöker vi återkoppla inom en vecka till synpunktslämnaren om den har lämnat en e-postadress. Vi noterar detta i vår logg.

Om vi behöver utreda ärendet innan vi kan svara försöker vi på samma sätt höra av oss om detta inom en vecka. Vi noterar då det i vår logg. Det kan till exempel vara ett ärende där vi behöver hitta en lämplig åtgärd för att rätta till ett problem. När ärendet är utrett återkopplar vi igen och noterar det i vår logg.

Kontakt

Lämna en synpunkt

Om du har formella synpunkter på Djurens Rätt som organisation eller på vår verksamhet kan du lämna dem här. Du kan vara anonym.

djurensratt-se/om/kontakt/formular

Synpunkt

Välj vilken av våra verksamheter som din formella synpunkt rör

Om du vill att vi återkopplar till dig kan du lämna din epostadress här. Om du vill vara anonym men ändå få svar på din synpunkt kan du använda en anonym epostadress. Om du inte vill ha ett svar från oss kan du skriva no-reply@djurensratt.se istället. 

För att kunna hjälpa dig med ditt ärende sparar vi de uppgifter du lämnar. Det gör vi enligt dataskyddsförordningen vilket innebär att vi garanterar att dina uppgifter skyddas och inte lämnas ut till någon annan. Läs mer i vår integritetspolicy.