Djurens Rätt
djurensratt-se/om/kontakt/kontoret
Om oss

Lämna en formell synpunkt på vår verksamhet

Om du har formella synpunkter på eller vill rapportera misstänkta oegentligheter inom Djurens Rätt kan du lämna dem anonymt.

Om du har formella synpunkter på vår verksamhet kan du använda det här kontaktformuläret (ange i texten att det är en formell synpunkt).

Vill du rapportera misstänkta oegentligheter (kan bl.a. gälla policy- eller lagöverträdelser) inom Djurens Rätt kan du göra det via visselblasning@djurensratt.se. Om du vill göra det anonymt kan göra det via en extern plattform.

Du kan läsa mer i detalj om hur vi hanterar detta slags synpunkter i vår policy för visselblåsning.