Djurens Rätt
djurensratt-se/fokusområden/Hönor/hönor_hemsk_4
Kampanj

End the Cage Age

Historia skrevs den 10 juni 2021 när EU-parlamentet röstade om medborgarinitiativet End the Cage Age. Initiativets mål är ett förbud av burhållning av djur inom lantbruket. Om förslaget går igenom hela vägen innebär det en historisk förändring för 300 miljoner djur i Europa varje år.

Det här har hänt

September 2018 - Startskottet för medborgarinitiativet

Den 25 september går startskottet för medborgarinitiativet End the Cage Age, ett initiativ där mer än 140 organisationer från olika EU-länder gått samman för att skrota burarna för Europas lantbruksdjur. För att initiativet ska lyckas krävs minst en miljon underskrifter.

September 2019 - Namninsamlingen avslutas

Ett år efter att startskottet gick stängs insamlingen av namn och uppropet avslutas. Under dessa 12 månader har 1,4 miljoner underskrifter samlats in varav närmare 50 000 samlats in av Djurens Rätt i Sverige.

Oktober 2020 - Initiativet End the Cage Age lämnas in till kommissionen

Den 2 oktober 2020 överlämnas medborgarinitiativet End the Cage Age till kommissionen. Initiativet är med sina 1,4 miljoner underskrifter från 18 länder det tredje mest framgångsrika någonsin och det första som rör stärkt djurskydd som lyckas ta sig hela vägen fram till kommissionen som därmed måste ta ställning till initiativet.

Februari 2021 - 140 forskare i upprop mot burarna

Den 23 februari skriver Jane Goodall och 140 forskare ett öppet brev till kommissionen med en vädjan om att stödja End the Cage Age. Forskarna är eniga om att ett liv i bur innebär ett enormt lidande.

April 2021 - Hearing i EU-parlamentet

Den 15 april anordnas en hearing i EU-parlamentet tillsammans med initiativtagarna. Under hearingen ges initiativtagarna möjlighet att presentera initiativet och diskutera frågan med ansvarig kommissionär och med parlamentariker. Bo Algers, veterinär och professor emeritus från Sverige, är en av de som håller föredrag under hearingen.

Maj 2021 - EU:s jordbruksutskott ställer sig bakom initiativet

Den 21 maj röstar EU:s jordbruksutskott för medborgarinitiativet End the Cage Age. Utskottet tar fram en resolution om att End the Cage Age bör förverkligas genom att kommissionen tar fram ett lagförslag där burar ska fasas ut och förbjudas till år 2027. Resolutionen innebär en kraftfull uppmaning till kommissionen där utskottet ger sitt fulla stöd till initiativet.

Juni 2021 - EU-parlamentet ställer sig bakom initiativet

Den 10 juni röstar EU-parlamentet för resolutionen med uppmaningen till kommissionen att ta fram ett lagförslag för att förbjuda burar i EU. Hela 558 parlamentariker röstar för resolutionen och endast 37 röstar emot. I och med detta skickar parlamentet en kraftfull signal till kommissionen att ta fram ett skarpt lagförslag. Parlamentet lägger också in en uppmaning till kommissionen att i samband med End the Cage Age också föreslå förbud mot Foie Gras, alltså tvångsmatning av ankor.

Juni 2021 - Kommissionen ger besked

Den 30 juni 2021 meddelar kommissionen att de kommer att lägga fram ett lagförslag under 2023 rörande End the Cage Age och att de kommer att föreslå ett förbud mot burhållning av djur inom lantbruket. Kommissionen motiverar beslutet med att engagemanget för djuren växt och att EU behöver göra mer. Ansvarig kommissionär säger vidare att målet nu är glasklart: burarna ska bort.

Vad händer nu?

End the Cage Age har inkluderats och behandlas inom ramarna för den pågående översynen av EU:s djurskyddslagstiftning. En konsekvensanalys gav förslaget grönt ljus men i oktober 2023 kom beskedet om sveket - kommissionen väljer att inte presentera tre fjärdedelar av den nya djurskyddslagstiftningen, utfasningen av burar inkluderad. Läs mer om sveket här och om hur Djurens Rätt skickat in ett offentligt klagomål till den europeiska ombudsmannen här.

Tidslinjen för när förslagen i linje med End the Cage Age kommer läggas fram vet vi inte i dagsläget. Men när kommissionen väl presenterar förslagen ska de förhandlas av ministerrådet och parlamentet, och förhoppningen är att kommissionens förslag tar sig i mål utan att urholkas. Då parlamentet redan har skickat positiva signaler i frågan om att fasa ut burarna kommer blickarna framför allt riktas mot ministerrådet.

Mycket står på spel för djuren under nästa mandatperiod. Läs mer om hur vi arbetar inför EU-valet och hitta din djurvänliga kandidat här.

Stöd oss

Stöd arbetet för djuren!

Det är tack vare våra medlemmars stöd som vi kan fortsätta göra skillnad för de djur som är flest och har det sämst. Hjälp oss i arbetet!

Bli medlem