Djurens Rätt
djurensratt-se/fokusområden/politisk_paverkan/eu_kommissionen_1
24 November 2023

Kampen för EU:s djurskyddslagstiftning fortsätter

I oktober bekräftades det att EU-kommissionen sviker djuren, medborgarna och vetenskapen genom att endast presentera ett av fyra utlovade lagstiftningspaket kopplade till översynen av EU:s djurskyddslagstiftning. För att ställa EU-kommissionen till svars har Djurens Rätt, precis som fler än 30 andra organisationer, för första gången skickat ett brev med ett officiellt klagomål till den europeiska ombudsmannen.

I oktober stod det klart att EU-kommissionen backar från att presentera tre av fyra utlovade lagstiftningspaket under 2023. Det är ett demokratiskt misslyckande och ett stort svek mot de många löften som EU-kommissionen avlagt de senaste åren. Ett av de tydligaste löftena var att som en del av den pågående översynen lägga fram lagstiftning i linje med det mycket framgångsrika europeiska medborgarinitiativet End the Cage Age, som samlade ihop mer än 1,4 miljoner underskrifter och som syftar till att fasa ut burarna inom EU:s livsmedelssystem. Detta är centralt i det officiella klagomål som nu skickats in till den europeiska ombudsmannen.

- Att EU-kommissionen backat från att presentera de utlovade förslagen under hösten, och inte ens kan ge oss en tidslinje för när det kommer ske, är helt oacceptabelt. Möjligheten att starta europeiska medborgarinitiativ introducerades för att stärka demokratin i unionen, men det är inte mycket värt om EU-kommissionen väljer att inte lyssna på medborgarna, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt.

Den europeiska ombudsmannen utreder administrativa klagomål och undersöker systemfrågor på EU-nivå för att hjälpa medborgare, företag och organisationer. Ombudsmannens rekommendationer och förslag bidrar till att upprätthålla ansvarsskyldighet vid EU-institutionerna, och förhoppningen med Djurens Rätts inskickade brev är att kommissionen kommer att utkrävas på ansvar utifrån de löften som brutits.

Den nyligen publicerade Eurobarometern gör det än tydligare att EU:s medborgare vill se kraftiga förbättringar av djurskyddet. Mer än nio av tio européer säger att det är viktigt att skydda välbefinnandet för djuren i djurfabrikerna, och mer än åtta av tio anser att dessa bör skyddas bättre i deras hemländer än vad de gör nu.

- Eurobarometerns resultat talar sitt tydliga språk och förstärker bilden av det demokratiska misslyckandet. Detta bör få EU-kommissionen att fullfölja sitt åtagande att som utlovat lägga fram alla förslag kopplade till översynen av EU:s djurskyddslagstiftning, avslutar Camilla Bergvall.

Stöd oss

Stöd vårt politiska påverkansarbete!

Djurens Rätt arbetar för att göra skillnad för de djur som är flest och har det sämst. Hjälp oss i arbetet för att återspegla djurens rättigheter i lagstiftningen.

Bli medlem
Matilda Antti

Matilda Antti

Politiskt sakkunnig
Dela: