Djurens Rätt
djurensratt-se/fokusområden/ko_kalv/Ko_och_kalv_31
Kampanj

No Animal Left Behind

Sedan några år tillbaka pågår en översyn av EU:s djurskyddslagstiftning. Med kampanjen No Animal Left Behind sätter vi ljuset på det som behöver förbättras och ser till att beslutsfattarna lyssnar! EU behöver en lagstiftning som bättre ser till djurens välfärd och som bland annat förbjuder pälsdjursuppfödning och burar inom EU:s livsmedelssystem.

Under 2021 samlades 200 000 namnunderskrifter in till EU-kommissionen för No Animal Left Behind. Nu fortsätter det politiska arbetet för ett starkare djurskydd i EU. Planen var att EU-kommissionen skulle lägga fram förlagen på ny djurskyddslagstiftning under kvartal tre 2023, men i oktober stod det klart att EU-kommissionen backar från tre av fyra utlovade lagstiftningspaket. Förslagen som rör transport offentliggörs i december medan förslagen som rör hållning av djur, slakt och djurskyddsmärkning är uppskjutna på obestämd tid. Läs mer om EU-kommissionens svek här.

Exempel på vad Djurens Rätt vill se i den nya lagstiftningen:

  • Att burar fasas ut inom EU:s livsmedelssystem
  • Att pälsdjursfarmning och handel med pälsprodukter får ett slut
  • Att export av levande djur till länder utanför EU stoppas
  • Att tvångsmatning förbjuds
  • Att en obligatorisk djurskyddsmärkning introduceras
  • Att koldioxidbedövning av grisar upphör
  • Att elbadsbedövning av fåglar upphör
  • Att fiskar inkluderas i lagstiftningen

Det här kan du göra

  • Sprid information om att översynen av lagstiftningen pågår, till exempel genom att dela Djurens Rätts inlägg i sociala medier.
  • Bli medlem i Djurens Rätt för att göra djurens röst starkare gentemot EU:s makthavare.
Stöd oss

Stöd arbetet för djuren!

Djurens Rätt arbetar för att göra skillnad för de djur som är flest och har det sämst. Hjälp oss i arbetet!

Bli medlem