Djurens Rätt
djurensratt-se/fokusområden/Djurförsök/Djurförsök_17
Kampanj

Save Cruelty Free Cosmetics

Den 31 augusti 2022 gick det europeiska medborgarinitiativet Save Cruelty Free Cosmetics i mål – ett initiativ som Djurens Rätt varit drivande i och som samlade in 1,2 miljoner underskrifter från EU-medborgare. Då initiativet klarade spärren på en miljon underskrifter landade det på EU-kommissionens bord som senare återkom med besked.

Bakgrund

I EU utsätts över tio miljoner djur varje år för plågsamma djurförsök. Startskottet för medborgarinitiativet Save Free Cruelty Cosmetics föranleddes av att EU:s kemikaliemyndighet krävde att få göra nya djurtester på redan djurtestade ämnen som varit säkra att använda i flera år. Målet med Save Cruelty Free Cosmetics är att förbudet mot djurtestad kosmetika i EU ska skyddas, men också att EU ska ta fram en handlingsplan för utfasning av samtliga djurförsök. Djurens Rätt har, tillsammans med andra organisationer i Europa, arbetat intensivt för att få ihop det antal namn som krävs och gläds nu åt att initiativet gått i mål.

1,2 miljoner validerade underskrifter

Namnunderskrifterna validerades och i januari 2023 stod det klart att slutsiffran blev över 1,2 miljoner.

– Vi är oerhört glada över att så många har gjort sina röster hörda för de miljontals djur som utsätts för djurförsök i Europa. Det här skickar ett tydligt budskap till politikerna, sa Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt, när beskedet kom.

Djurens Rätt har länge drivit frågan om en handlingsplan för utfasning av djurförsök och det här är ett stort steg i rätt riktning.

Utfrågning i Europaparlamentet

Efter ett inledande möte mellan medborgarinitiativets organisatörer och EU-kommissionen blev det i maj 2023 dags för nästa steg - en offentlig utfrågning i Europaparlamentet där det uttrycktes ett starkt stöd för initiativet.

Utfrågningen var indelad i tre delar, vilket motsvarade initiativets tre mål:

  • Skydda och skärpa förbudet mot kosmetikatester på djur
  • Ändra EU:s kemikalielagstiftning
  • Modernisera vetenskapen i EU

– Djurens Rätt har arbetat mot plågsamma djurförsök i över 140 år så vi vet att vi inte kan ta ut några segrar i förskott. Utfrågningen ger dock anledning till att vara försiktigt hoppfulla. Nu ställer vi in siktet på att hålla politikerna ansvariga för sina löften till djuren och fortsätter vara djurens röst tills djurförsöken är utfasade, sa Camilla Bergvall efter utfrågningen.

Läs mer om den offentliga utfrågningen här.

EU-kommissionens svar

I juli 2023 kom beskedet som bestod av flera åtgärder som välkomnas. Det mest centrala - ett stärkt förbud mot testning av djur för kosmetika, föll däremot mellan stolarna.

Ett urval av åtgärderna:

  • En färdplan ska tas fram för att få bort alla tester på djur som idag krävs för kemikalier, bekämpningsmedel, biocider och läkemedel. 
  • Europeiska forskningsrådet ska få i uppdrag att koordinera nationella riktlinjer som ersätter användandet av djur i forskning, och därmed arbeta för att skynda på utvecklingen och implementeringen av djurfria metoder. 
  • En expertkommitté kan komma att tas fram för att ge råd kring utvecklingen av djurfria testmetoder. 
  • En eller flera workshops ska arrangeras med experter som kan komma fram till framtida prioriterade områden för att skynda på övergången till djurfri forskning. 

– Även om det är glädjande att EU-kommissionen tittar på alternativ att accelerera utvecklingen av djurfria forskningsmetoder, är det inte tillräckligt utifrån vad medborgarna efterfrågat i Save Cruelty Free Cosmetics, konstaterade Camilla Bergvall efter beskedet.

Läs mer om EU-kommissionens svar här.

Stöd oss

Stöd arbetet för djuren!

Det är tack vare våra medlemmars stöd som vi kan fortsätta göra skillnad för de djur som är flest och har det sämst. Hjälp oss i arbetet!

Bli medlem