Djurens Rätt
djurensratt-se/fokusområden/Kycklingar/Kycklingar_hemsk_35
23 October 2023

Allvarliga brister på Guldfågelns slakterier 2022

Bakom två av de största kycklingslakterierna i Sverige står företaget Guldfågeln. Under förra året hade slakterierna brister i djurskyddet gällande vingklämningar, allvarliga frätskador på kycklingarna och hög dödlighet i transporten till slakteriet. Kycklingar har också transporterats när de varit skadade eller sjuka. Problemen är liknande som året innan, visar Djurens Rätts nya kartläggning.

Kycklingslakterierna i Falkenberg och på Öland, som ägs av Guldfågeln AB, har under föregående år haft stora djurskyddsbrister med att kycklingar som kommer in till slakteriet klämts i transportburarna, att kycklingarna haft allvarliga frätskador under fötterna och en extremt hög dödlighet i transporter till slakteriet. Bristerna tyder på att de problem som drabbar flest individer är liknande som året innan och fortsatt främst kommer från uppfödningsanläggningen och djurtransportörerna. Problemen upptäcks inte förrän efter transport eller till och med efter att kycklingarna har dödats. 

– Guldfågeln verkar fortsatt oförmögna att säkerställa att kycklingar skyddas från onödigt lidande, såsom djurskyddslagen kräver. Nu måste takten på slakterierna minska, och myndigheterna måste få bättre verktyg att kraftfullt agera mot de här bristerna som drabbar miljontals djur varje år, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt.

Upp emot 40 miljoner kycklingar transporteras till och slaktas på Guldfågelns slakterier varje år, varav minst 200 000 individer utsattes för djurskyddsbrister som innebar onödigt lidande under 2022. En kyckling var så skadad att tarmarna hängde ut, men utsattes ändå för djurtransport till slakteriet innan den upptäcktes och avlivades.
 

"Vid levandedjurbesiktning av fåglar från den 18 maj 2022 upptäcktes av officiell veterinär [...] en skadad kyckling/fågel i en transportbehållare. Skadan med utåt hängande tarmar var av akut karaktär. Kycklingen var blodig och i dåligt skick. När djuret hittades var det vid liv."

- Guldfågeln 18 maj 2022, Livsmedelsverket

Exempel på överträdelser mot djurskyddslagstiftningen som upptäcktes hos Guldfågeln under 2022

   * Tre kycklingar har upptäckts med en vinge klämd i transporten, med stort lidande fram till slakt som följd.

   * Två kycklingar har transporterats med huvudena klämda i transportburen, och dött på grund av det.

   * Vid nio tillfällen upptäcktes att nästan alla kycklingar som kontrollerades hade frätskador under fötterna. Totalt lär minst 100 000 individer ha varit drabbade.

   * Vid fyra tillfällen har skinnflådda kycklingar hittats, med skador in mot musklerna och i ett fall in så allvarligt att tarmarna hängde ut. Samtliga fyra kycklingar levde när de hittades, vilket innebär att de lidit av skadorna under längre tid och behövt utstå transport till slakteriet.

   * Vid sex tillfällen var dödligheten efter transport onormalt hög. Kycklingarna hade frusit ihjäl eller dött av värmestress. Det handlar totalt om otaliga tusentals som också led av den olämpliga temperaturen under transport, men överlevde fram till slakt. 

   * Vid ett tillfälle dog kycklingar i transporten av hjärtsäcks- eller bukhinneinflammation och många av dem som överlevt “kasserades”. Transportören hade fått information innan om att kycklingarna var sjuka, men de genomförde transporten ändå.

"Vid slakt av fåglar från den 16 november 2022 observerades av officiell veterinär en hög andel fotskador i flockarna. Vid räkning av fotpoängen uppgick summan till 190,5 poäng. Fotskador ger upphov till smärta hos drabbade djur, vilket är ett djurskyddsproblem."

- Guldfågeln 16 november 2022, Livsmedelsverket 

Det behöver inte se ut så här

Vid flera tillfällen under året upptäcktes att nästan alla kontrollerade kycklingar hade frätskador under fötterna. Detta uppkommer om de sitter stilla i sin egen och varandras avföring. Vid andra tillfällen har kycklingarna varit överhettade, sjuka eller nedkylda när de kommit fram till slakteriet vilket resulterat i att tusentals kycklingar dött innan de hann slaktas. Samtliga problem förvärras av att kycklingarna som slaktas är turbokycklingar, som klarar stress väldigt dåligt och har rörelsesvårigheter på grund av sin tunga kropp.

– Det är mycket som också sker i det fördolda, och visar på de många systemfel som finns i dagens kycklingfabriker. Jag hittar inga andra ord för det som sker än att det är ett systematiskt djurplågeri, och att vi måste göra allt vi kan förförändra det, avslutar Camilla Bergvall.

Djurens Rätt arbetar för att höja miniminivån genom bland annat European Chicken Commitment (ECC). ECC är ett antal kriterier för företag att implementera i sina inköpspolicys som kan förändra kycklingarnas välfärd till det bättre. Bland annat ska inte längre turbokycklingar få användas, vilket skulle minska dödligheten både hos producenten och under transport till slakteriet. 

Guldfågeln AB skriver själva på sin hemsida: “Under kycklingarnas uppväxt sätts deras välmående i främsta rummet i hela vår värdekedja.” De har inga löften om ECC.

Om kartläggningen

Genom att begära ut kontrollrapporter från Livsmedelsverket och länsstyrelserna, i de län där de fyra största kycklingföretagen finns, har Djurens Rätt kartlagt de brister som fanns under 2022. Förutom det som media har rapporterat om gällande omfattande problem på en kycklinganläggning hos Kronfågel, har samtliga kycklingfabriker i Sverige haft problem med klämda vingar och huvuden, hög dödlighet i transport och frätskador från avföring

Livsmedelsverket och länsstyrelserna uppger att de kontrollerat djurskyddet på Guldfågelns slakterier i Mörbylånga, Öland, och Falkenberg, Halland, totalt vid 65 tillfällen under förra året. På 25 stycken av kontrollerna upptäcktes brister, det vill säga vid cirka 38 % av kontrollerna. Fler kontroller på anläggningar i andra län, som levererar kycklingar till slakteriet, kan ha skett, men inte noterats i den här kartläggningen. 

Tidigare brister som rapporterats om på senare tid på Guldfågelns kycklingslakterier:

Fler än hälften av alla djurskyddskontroller hos Guldfågeln hade allvarliga brister
Djurskyddsbristerna på Guldfågelns slakteri kan kvarstå

Läs också:

Ny kartläggning: Det systematiska djurplågeriet i Sveriges kycklingfabriker fortsätter

Stöd oss

Hjälp oss montera ned djurfabrikerna!

Djurens Rätt arbetar för en värld där djur respekteras som kännande individer med rätt till sina egna liv. Vi behöver din hjälp.

Bli månadsgivare
Anna Harenius

Anna Harenius

Sakkunnig
Dela: