Djurens Rätt
djurensratt-se/fokusområden/Minkar/mink_hemsk_11_Oikeutta_eläimille
15 March 2024

Bristande insyn på de sista minkfarmerna

Under 2023 genomfördes enbart en djurskyddskontroll på en av de 18 kvarvarande minkfarmerna i Sverige. Farmen var dessutom redan nedlagd, vilket innebar att endast tomma burar, och inga levande minkar, kontrollerades. Detta visar en kartläggning som Djurens Rätt har gjort.

När Djurens Rätt begärde att få tillgång till Länsstyrelsens underlag för djurskyddskontroller på minkfarmer under 2023, visade det sig att endast en kontroll hade genomförts. Kontrollen gjordes på en redan nedlagd farm som tidigare uppvisat kraftiga djurskyddsbrister. Länsstyrelserna ska i genomsnitt kontrollera 10 % av alla djuranläggningar i Sverige varje år, men det har bevisligen inte gjorts för minkfarmerna under 2023. Bara tomma burar kontrollerades, och inga levande djur. 

– Förhållandena på Sveriges minkfarmer är oacceptabla och de har varit helt utan tillsyn under 2023. Regeringen behöver hålla sitt löfte om att samtliga minkfarmer ska läggas ned i år, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt. 

Farmen som kontrollerades under 2023 var tidigare Sveriges största minkfarm, och trots att de gick i konkurs fortsatte de sin verksamhet under synnerligen bristfälliga förhållanden. Men den är alltså nu nedlagd.  

Djurens Rätts kartläggning illustrerar ett bristfälligt system där kontroller på minkfarmer har uteblivit, vilket är oroande med tanke på den höga risk för djurskyddsbrott som är förknippad med industrin. Dålig lönsamhet och kommande avveckling kan dessutom förvärra farmernas skötsel av de djur som fortfarande är kvar. Under 2022 hade 100 % av de tre genomförda kontrollerna djurskyddsbrister och under 2021 genomfördes inga djurskyddskontroller alls. 

– Minkar i små gallerburar hör inte hemma i ett land som vill göra anspråk på att ha världens bästa djurskydd.  De uteblivna kontrollerna borde få varningsklockor att ringa hos regeringen. Nu måste det utlovade avvecklingsstödet betalas ut snarast så att samtliga farmer lägger ned innan avelssäsongen påbörjas, avslutar Camilla Bergvall.   

De sista farmerna i Sverige 

I september utlovade regeringen ett avvecklingsstöd och en utredning för att på sikt förbjuda samtliga pälsdjursfarmer i Sverige. Mycket tyder på att det kommer att leda till en nedläggning av de sista minkfarmerna under 2024. Det finns dessutom möjligheter att förbjuda all pälsdjursuppfödning i EU.  

Fur Free Europe är ett europeiskt medborgarinitiativ som initierats av bland annat Djurens Rätt. Över 1,5 miljoner medborgare i Europa skrev under initiativet, vilket innebär att EU-kommissionen måste ta ställning till lagstiftningsförslaget. En utredning pågår i detta nu.  

Mer om Sveriges pälsindustri
Stöd oss

Hjälp oss i arbetet för pälsdjuren!

Djurens Rätt arbetar för de djur som är flest och har det sämst. Tack vare ditt stöd kan vi fortsätta förbättra minkarnas situation och stoppa pälsindustrin. 

Bli månadsgivare idag
Anna Harenius

Anna Harenius

Sakkunnig
Dela: