Djurens Rätt
djurensratt-se/fokusområden/Kycklingar/kyckling_hemsk_ny
16 October 2023

Brister vid 85 % av djurskyddskontroller på Kronfågels slakteri

Under 2022 har Kronfågels slakteri i Katrineholm uppvisat otaliga brister i djurskyddet, precis som året innan. Det visar en ny kartläggning av djurskyddskontroller som har sammanställts av Djurens Rätt.

Sveriges största kycklingslakteri ligger i Katrineholm, och ägs av Kronfågel AB. En ny kartläggning visar att slakteriet under 2022 haft stora djurskyddsbrister med att kycklingar som kommer in till slakteriet klämts i transportburarna och en extremt hög dödlighet i djurtransporter till slakteriet. Till skillnad från året innan finns inga anmärkningar angående att bedövningen inte fungerat. 

Av 26 kontroller som gjorts på slakteriet har hela 85 % visat på brister. Det gör att Kronfågel behåller sin föga smickrande topplacering gällande det kycklingslakteri som varit sämst under 2022, precis som föregående år. Bristerna tyder på systematiska problem där kycklingarna föds upp och i djurtransporter, som har lett till ett omfattande lidande för kycklingarna.

– Det som sker på Kronfågel är ett systematiskt djurplågeri! Det är skandal att Kronfågel får fortsätta sin verksamhet när företaget brister i djurskyddet på så oerhört grundläggande och allvarliga punkter. Myndigheterna måste få bättre verktyg att kraftfullt agera mot det här lidandet som drabbar miljontals djur, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt.

Bristerna tyder på att minst 35 000 kycklingar varit involverade i hantering som innebär att de utsatts för onödigt lidande. Ungefär 55 miljoner kycklingar transporteras till och slaktas på slakteriet varje år. Det motsvarar två kycklingar per sekund.

Exempel på Kronfågels överträdelser mot djurskyddslagstiftningen under 2022

   * Sex kycklingar har transporterats med huvudena klämda i transportburen. En upptäcktes medan den fortfarande levde, men var så skadad att den behövde avlivas direkt.

   * Fyra kycklingar har upptäckts med en vinge klämd i transporten, med stort lidande fram till slakt som följd.

   * Vid sju tillfällen har det varit onormalt hög dödlighet i transporten fram till slakteriet. Tusentals kycklingar dog i förtid, av bland annat värmestress eller syrebrist. Samtliga överlevande kycklingar var vid flera tillfällen blöta och frusna.

   * Vid ett tillfälle har en kyckling hittats med uppfläkt hud in till muskulaturen. 

   * Vid två tillfällen har nästan alla kycklingar som kontrollerats haft frätskador under fötterna. 

   * Vid ett tillfälle har två kycklingar rymt från en trasig transportlåda och riskerade att bli överkörda på slakteriet. 

Vid obduktion av 10 st. självdöda slaktkycklingar hittades inga patologiska fynd som förklarar den förhöjda dödligheten. Enligt min bedömning har kycklingarna utsatts för ett onödigt lidande. Diagnos: Syrebrist.

- Kronfågel 19 oktober 2022, Livsmedelsverket

Vid levandedjursbesiktning av fåglar från den 22/12 2022 upptäcktes av officiell veterinär en fågel med uppfläkt hud. Skadorna innebär att en del av huden avlägsnats från underliggande vävnad och muskulaturen blottats. När fågeln hittades var den vid liv.

- Kronfågel 22 december 2022, Livsmedelsverket 

Det behöver inte se ut så här

Vid flera tillfällen har kycklingarna som kommit till slakteriet varit stressade med hög dödlighet som följd. Samtliga problem förvärras av att kycklingarna som slaktas är turbokycklingar, som klarar höga temperaturer och stress väldigt dåligt. 

– Jag blir oerhört illa till mods av att läsa om allt lidande på Kronfågel. Och då visar vår kartläggning endast de brister som upptäckts, så vi kan ju bara föreställa oss hur mycket som sker i det dolda. Jag kan bara uppmana alla som vill säga nej till detta djurplågeri att välja bort kycklingen från tallriken, avslutar Camilla Bergvall.

Djurens Rätt arbetar för att höja miniminivån genom bland annat European Chicken Commitment (ECC). ECC är ett antal kriterier för företag att implementera i sina inköpspolicys som kan förändra kycklingarnas välfärd till det bättre. Bland annat ska inte längre turbokycklingar få användas, vilket skulle minska dödligheten både hos producenten och under transport till slakteriet. 

Kronfågel AB skriver själva på sin hemsida: “Kycklingarna är hjärtat i Kronfågels verksamhet. Vår utgångspunkt är att alla kycklingar ska må bra, från kläckning till slakt.” De har inga löften om ECC. 

Om kartläggningen

Genom att begära ut kontrollrapporter från Livsmedelsverket och länsstyrelserna, i de län där de fyra största kycklingfabrikerna finns, har Djurens Rätt kartlagt de brister som fanns under 2022. Förutom det som media har rapporterat om gällande omfattande problem på en kycklinganläggning hos Kronfågel, har samtliga kycklingfabriker i Sverige haft problem med klämda vingar och huvuden, hög dödlighet i transport och frätskador från avföring.

Livsmedelsverket och Länsstyrelsen i Södermanland uppger att de kontrollerat djurskyddet på Kronfågels slakteri i Valla, Katrineholm, 26 gånger under förra året. Det är betydligt färre kontroller än 2021. På 22 av kontrollerna upptäcktes brister, vilket motsvarar 85 %. Det är den högsta andelen brister bland alla slakterier i kartläggningen. Fler kontroller på Kronfågels anläggningar i andra län bortom slakteriet i Valla kan ha skett, men inte noterats i den här kartläggningen. 

Tidigare brister som rapporterats om på Kronfågels kycklingslakteri:

Djurens Rätt polisanmäler kycklingfabrik för djurplågeri 

Brister vid 74 % av alla djurskyddskontroller hos Kronfågel

Fortsatt lidande hos Kronfågel – klarar inte av att följa djurskyddslagen

Läs mer:

Ny kartläggning: Det systematiska djurplågeriet i Sveriges kycklingfabriker fortsätter

Stöd oss

Hjälp oss montera ned djurfabrikerna!

Djurens Rätt arbetar för en värld där djur respekteras som kännande individer med rätt till sina egna liv. Vi behöver din hjälp.

Bli månadsgivare
Linn Åkesson

Linn Åkesson

Kommunikationschef
Dela: