Djurens Rätt
djurensratt-se/fokusområden/Djurtransporter/Djurtransporter_17
15 April 2024

Djurens Rätt starkt kritiska till EU-förslag om djurtransporter

Djurens Rätt uppmanar i ett remissvar EU-kommissionen att skärpa förslaget om en ny djurtranportlagstiftning. Med nuvarande förslag är risken överhängande att det enorma lidande som miljontals djur utsätts för varje år kommer att fortsätta.

I december förra året presenterade EU-kommissionen ett förslag på nya djurtransportregler. Djurens Rätt var en av många kritiska aktörer, både till det bristfälliga förslaget och till att kommissionen utelämnade, utan besked om tidsplan, förslag på nya regler för hållning av djur, slakt och djurskyddsmärkning.  
 
– Djurtransportförslaget är en stor besvikelse. EU-kommissionen har i det här fallet varken tagit hänsyn till vetenskapen eller lyssnat på medborgarna som tycker att de plågsamma djurtransporterna måste få ett slut. Djurens Rätts arbete för djuren och för att stoppa det enorma lidandet på vägar och fartyg som pågår varje dag, fortsätter så länge det behövs, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt.  
 
Djurens Rätt har lämnat in synpunkter på förslaget till nya djurtransportregler och har betonat att följande måste införas i de nya reglerna: 

 • En maximal transporttid på åtta timmar, oavsett om transporten är till slakt eller för annat syfte. Det behövs även en maximal transporttid på fyra timmar för fåglar och kaniner samt så kallade uttjänta djur (de djur som transporteras till slakt efter att de inte längre anses lönsamma i produktionen) såsom hönor, suggor och kor. 
   
 • Ett förbud mot export av levande djur till länder utanför EU. Sjötransporterna är förenade med mycket stora djurvälfärdsrisker, vilket omfattande katastrofer har visat gång på gång. Om sjötransporter fortsatt ska tillåtas, vilket Djurens Rätt inte anser att de ska, måste krav som bidrar till minskade risker införas. En ny rapport har visat att nästan alla EU:s djurtransportfartyg bedöms vara odugliga för transport av djur.  
   
 • Ett förbud mot att transportera ej avvanda (unga djur som diar eller utfodras med mjölk) djur. Kalvar som är yngre än 12 veckor ska inte få transporteras. Det nuvarande förslaget innebär att ej avvanda djur ska få transporteras om det finns utfodringssystem i fordonet.  
   
 • Ett förbud mot att transportera dräktiga djur där 40 % eller mer av den förväntade dräktighetsperioden har passerat. Enligt det nuvarande förslaget ska dräktiga djur få transporteras ända fram till att 80 procent av den förväntade dräktighetstiden har passerat. 
   
 • Bestämmelser om temperatur och luftfuktighet i transportfordonet, vilket saknas i nuvarande förslag. 
   
 • Bestämmelser som leder till att djurtransporter begränsas. Att transport av levande djur ersätts med transport av kött och genetiskt material, är ett av målen för den nya lagstiftningen. Det är viktigt att det målet tas på allvar och omsätts i praktiken. Det behövs handlingsplaner, på EU-nivå och nationellt, för att kunna realisera en sådan övergång.   

Djurens Rätt uppmanar även EU-kommissionen att snarast publicera en tydlig tidsplan för när ny djurskyddslagstiftning för hållning av djur, slakt och djurskyddsmärkning, kommer presenteras.  

Gör skillnad

För ett slut på plågsamma djurtransporter!

Djurens Rätt arbetar för att de plågsamma djurtransporterna ska upphöra. Hjälp oss i arbetet! 
 

Bli månadsgivare
Linda Björklund

Linda Björklund

Sakkunnig
Dela: