Djurens Rätt
djurensratt-se/fokusområden/Minkar/mink_glad_6
12 October 2023

Ett steg närmare ett pälsfritt Europa efter utfrågning i Europaparlamentet

Det framgångsrika europeiska medborgarinitiativet Fur Free Europe avslutades i mars efter att ha samlat 1,5 miljoner underskrifter på knappt 10 månader. I somras träffade arrangörerna kommissionen, och idag var det dags för nästa steg – en offentlig utfrågning i Europaparlamentet. Under den nästan tre timmar långa utfrågningen belyste djurskyddsorganisationer, forskare och tidigare företrädare för pälsindustrin upprepade gånger att EU måste förbjuda den grymma pälsdjursuppfödningen en gång för alla.

Under utfrågningen närvarande inga kommissionärer personligen, men passet inleddes med att videohälsningar från Věra Jourová, kommissionär för värden och öppenhet, och från Stella Kyriakides, kommissionär för hälsa och livsmedelssäkerhet, spelades upp. Genom sina respektive hälsningar gratulerade de initiativtagarna till framgången, och konstaterade att sex av tio medborgarinitiativ som uppnått gränsen på en miljon underskrifter är relaterade till djurfrågor. De lovade att kommissionens officiella svar på Fur Free Europe, som väntas i mitten av december, kommer ha djur och människors bästa i åtanke.

– Argumenten mot pälsdjursfarmning är många, men att se hur djuren behandlas på EU:s pälsdjursfarmer räcker för att inse att ett förbud är den enda vägen framåt. Jag är glad över det fortsatt stora engagemanget för Fur Free Europe som visades idag, och hoppas att kommissionen lägger fram ett ambitiöst förslag för ett pälsfritt Europa, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt.

Samtliga Europaparlamentariker som begärde ordet uttalade sitt stöd för Fur Free Europe. Bland de inbjudna gästerna var den svenska representationen stark i form av både Johan Lindsjö, universitetsadjunkt vid Institutionen för husdjurens miljö och hälsa vid SLU samt veterinär vid Nationellt centrum för djurvälfärd (SCAW), och Bo Algers, professor emeritus vid institutionen för husdjurens miljö och hälsa vid SLU. Från sina olika perspektiv lyfte de bland annat hur minkar är aktiva rovdjur vars naturliga beteende inkluderar att röra sig över stora områden, jaga, klättra och simma, och att uppfödningen av pälsdjur bryter mot de mest grundläggande principerna för djurskydd.

Att kommissionen måste presentera samtliga förslag kopplat till översynen av EU:s djurskyddslagstiftning nämndes som en röd tråd genom dagens anföranden. Läs mer om kommissionens förmodade svek mot djuren här.

Skriv under

Vem ansvarar för djuren på EU-nivå egentligen?

Skriv under namninsamlingen för att ge djuren en starkare röst i EU genom att inrätta en djurskyddskommissionär.

Skriv under EU for Animals
Matilda Antti

Matilda Antti

Politiskt sakkunnig
Dela: