Djurens Rätt
djurensratt-se/fokusområden/politisk_paverkan/politik_6
19 December 2023

Minkar och 3R-center på tapeten under budgetdebatt

Den 14 december debatterade riksdagens miljö- och jordbruksutskott det utgiftsområde i budgetpropositionens som berör areella näringar, landsbygd och livsmedel. Det är bland dessa ämnen som djurfrågorna gömmer sig, och från talarstolen hördes anföranden som bland annat lyfte den uteblivna finansieringen av Sveriges 3R-center och de 180 miljoner som avsatts för frivillig avveckling av Sveriges minkfarmer.

Avvecklingsstöd till svenska minkfarmer

I september meddelade regeringen tillsammans med Sverigedemokraterna att 180 miljoner avsätts i budgetpropositionen för frivillig avveckling av minkfarmer under 2024 och 2025. Läs mer om beslutet och Djurens Rätts reaktion här

Centerpartiet var ensamma om att i sin budgetmotion gå emot den föreslagna satsningen på avvecklingsstödet, något som partiets representant Daniel Bäckström också lyfte under ett anförande. Han frågade sin moderata motsvarighet:  

- Hur känns det, John Widegren, att som frihetlig och företagsvänlig politisk företrädare i praktiken driva igenom en utfasning där ett tjugotal minkföretagare ska få möjlighet att ta del av 180 miljoner kronor på två år?  

John Widegren från Moderaterna sa i sin replik: 

- Fru talman! Det må tyckas märkligt. Det låter som det. Men jag tror så här: Detta är en bransch som snart hade gått under av egen kraft även i Sverige. Jag tror inte att det är otroligt att den hade gått under innan vi ser gemensam EU-lagstiftning för detta, vilket sker snart. 

Argument om djurskydd fick således stå i skuggan för argument om lönsamhet, men hänvisningen till ett stundande EU-förbud är en stor seger för Djurens Rätt som tillsammans med andra organisationer drivit det framgångsrika medborgarinitiativet Fur Free Europe

 
Utebliven finansiering till Sveriges 3R-center 

Men medan nyheten om avvecklingsstödet för Sveriges minknäring varit höstens glädjeämne, har nyheten om indragen finansiering till Sveriges 3R-center varit höstens mörka moln. Sveriges 3R-center har funnits sedan 2017 och spelat en viktig roll i arbetet med de tre R:en - att ersätta (replace), minska (reduce) och förfina (refine) djurförsök. I budgetpropositionen fanns dock inte den årliga satsningen på 15 miljoner kronor vilket resulterar i att nio av centrets tolv anställda kommer varslas. Som en reaktion på den uteblivna finansieringen startade Djurens Rätt ett upprop som under två månader samlade in närmare 28 000 underskrifter. 

Emma Nohrén, riksdagsledamot för Miljöpartiet tillika ordförande i miljö- och jordbruksutskottet, tog kampen för försöksdjuren och pressade kristdemokraten Kjell-Arne Ottosson på svar kring om detta var medvetet eller ett misstag, samt huruvida de kan hitta de 15 miljonerna och få till en skrivning i regleringsbrevet eller om det är för sent. Svaren var luddiga och han konstaterade att han inte kan lova vad som kommer stå i regleringsbreven eftersom han inte själv är med och skriver dem. 

Emma Nohrén från Miljöpartiet gav följande två citat: 

- Detta var något som S-MP-regeringen drev igenom, men jag trodde faktiskt i min enfald att vi hade djupt stöd i denna kammare. Att minska djurförsök och stärka 3R-center är något som många ledamöter från vitt skilda partier motionerar om varje år. Just därför blev jag otroligt förvånad när jag såg att det inte fanns med något fortsatt stöd i budgetpropositionen. 

- Detta är en katastrof, och det gör att vi inte kommer att leva upp till målen i EU-parlamentets och rådets direktiv om att fasa ut djurförsök när så är vetenskapligt möjligt. Jag hoppas att Tidöpartierna tar sitt förnuft till fånga och hittar de där 15 miljonerna och ser till att vi inte förstör den infrastruktur som faktiskt finns här.  

Även Kajsa Fredholm från Vänsterpartiet tog tillfället i akt och nämnde deras satsning på 20 miljoner kronor för att kunna fortsätta arbetet med att ersätta, minska och förfina användningen av djurförsök. Debatten kan ses här.  

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg, först genom att besluta om ramarna för de olika utgiftsområdena, sedan genom att bestämma fördelningen av medel inom respektive utgiftsområde. Detta var ett led i det senare steget där utskottet ställde sig bakom propositionen och avslog motionerna. Idag, tisdag den 19 december, röstar riksdagen om utskottens förslag. 

Djurens Rätt kommer fortsätta arbetet för att 3R-centret ska få tillbaka sin finansiering och att den ska hålla samma eller högre nivå som tidigare. Arbetet fortsätter även för att se till att avvecklingsstödet till minkfarmerna betalas ut enligt plan och att regeringen går vidare med den utlovade utredningen om ett förbud mot pälsdjursfarmning.

Stöd oss

För en värld fri från djurförsök!

Djurens Rätt grundades 1882 som en reaktion på de plågsamma djurförsöken som fortfarande är en prioriterad fråga. Hjälp oss i arbetet! 

Bli medlem
Matilda Antti

Matilda Antti

Politiskt sakkunnig
Dela: