Djurens Rätt
djurensratt-se/fokusområden/slakt/slakt_2
30 October 2023

Misstänkt djurskyddsbrott för tiotusentals kycklingar på Atrias slakteri 2022

Under föregående år har Atria Sverige AB fortsatt brustit i djurskyddet när kycklingar utsatts för vingklämningar, allvarliga frätskador och hög dödlighet i transporter till slakteriet. En kyckling ska också ha skållats levande. Andelen brister har ökat sedan året innan och gäller för minst 60 000 kycklingar. Det visar Djurens Rätts nya kartläggning. 

Kycklingslakteriet i Sölvesborg, som ägs av Atria Sverige AB, har under 2022 haft djurskyddsbrister kring att kycklingar som kommer in till slakteriet klämts i transportburarna, att kycklingarna haft allvarliga frätskador och en extremt hög dödlighet i transporter till slakteriet. Vid ett tillfälle har det även upptäckts att en kyckling har skållats levande, precis som året innan. Trots detta har ansvarig länsstyrelse inte gjort några fysiska kontroller på slakteriet under 2021 eller 2022. 

Uppemot 20 miljoner kycklingar transporteras till, och slaktas på, Atrias slakteri varje år. Kycklingarnas kött säljs under varumärkena Lagerbergs och Lönneberga.

– Det är under all kritik att Atria inte kan säkerställa att kycklingarna behandlas på ett lagligt sätt och att de skyddas från onödigt lidande. Att problemen dessutom fått fortsätta visar att myndigheterna måste få bättre verktyg att kraftfullt agera mot de här bristerna som årligen riskerar att drabba miljontals individer, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt.

Bristerna tyder på att minst 60 000 kycklingar varit involverade i hantering som innebär att de utsatts för onödigt lidande och misstänkt djurskyddsbrott. De problem som drabbat flest individer kommer från uppfödningsanläggningen och djurtransportörerna, men upptäcks inte förrän efter transport eller till och med efter att kycklingarna har dödats. 

Exempel på överträdelser mot djurskyddslagstiftningen som upptäcktes hos Atria under 2022

* Vid fem tillfällen har totalt sex levande kycklingar upptäckts med en vinge klämd i transportburen, med stort lidande fram till slakt som följd.

* Vid två tillfällen har nästan alla kycklingar som kontrollerats haft frätskador under fötterna. 

* Vid ett tillfälle var kycklingarna blöta och nedkylda, och över 500 individer hade dött under transporten. Vid ett annat tillfälle hittades ovanligt många kycklingar döda i transporten och obduktion visade syrebrist och inre blödningar. 

* Vid ett tillfälle har en kyckling hittats ostucken, skållad levande. 

 

Vid levandedjursbesiktning (AM) iakttogs många blöta kycklingar i containrar vilket kan tyda på dålig luftcirkulation i bilen. [...] Under upphängning noterades 516 självdöda kycklingar av 8192 levererade kycklingar (6,3%).

- Atria 16 december 2022, Livsmedelsverket 

Det behöver inte se ut så här

Vid flera tillfällen under året upptäcktes det att nästan alla kontrollerade kycklingar hade frätskador under fötterna. Detta uppkommer om de sitter stilla i sin egen och andras avföring. Frätskador och hög dödlighet under djurtransporter är problem som förvärras av att kycklingarna som slaktas är turbokycklingar, som klarar stress väldigt dåligt och har rörelsesvårigheter på grund av sin tunga kropp. 

– Utöver det vår kartläggning visat, sker mycket också bakom stängda dörrar, det är ett systematiskt djurplågeri. Det är helt obegripligt att politiker och myndigheter låter det här fortgå. Som det ser ut idag finns inget annat att rekommendera än att välja bort kycklingen från tallriken, avslutar Camilla Bergvall.

Atrias slakteri har likt föregående år också haft problem med skållning av levande kycklingar vid minst ett tillfälle under 2022. Eftersom slakteriet använder elbadsbedövning är det mycket troligt att åtminstone den kycklingen skållats vid medvetande, då bedövningen inte verkar i mer än 30 sekunder.

Officiell veterinär upptäckt en ostucken och därmed icke avblodad fågel på slakteriet. Fågeln upptäcktes i rensen den 2022-08-31.

- Atria 31 augusti 2022, Livsmedelsverket 

 

Djurens Rätt arbetar för att höja miniminivån genom bland annat European Chicken Commitment (ECC). ECC är ett antal kriterier för företag att implementera i sina inköpspolicys som kan förändra kycklingarnas välfärd till det bättre. Bland annat ska inte längre turbokycklingar få användas, vilket skulle minska dödligheten både hos producenten och under transport till slakteriet. 

Atria Sverige AB skriver själva på sin hemsida: “Det har alltid varit naturligt för oss att ta väl hand om våra djur och att följa de lagar och regler som finns.” De har inga löften om ECC.

Om kartläggningen

Genom att begära ut kontrollrapporter från Livsmedelsverket och länsstyrelserna, i de län där de fyra största kycklingföretagen finns, har Djurens Rätt kartlagt de brister som fanns under 2022. Förutom det som media har rapporterat om gällande omfattande problem på en kycklinganläggning hos Kronfågel, har samtliga kycklingfabriker i Sverige haft problem med klämda vingar och huvuden, hög dödlighet i transport och frätskador från avföring. 

Livsmedelsverket uppger att de kontrollerat djurskyddet på Atria Sveriges slakteri i Sölvesborg 17 gånger under förra året. På tio av kontrollerna upptäcktes brister, det vill säga 59 % av kontrollerna, vilket är ett mycket sämre resultat än året innan. Ansvarig länsstyrelse har inte kontrollerat slakteriet under året, trots att Livsmedelsverkets samtliga rapporter om brister har kommit in till dem. Kontroller på anläggningar i andra län kan ha skett, men inte noterats i den här kartläggningen. 

Läs mer om kartläggningen här.

Tidigare brister som rapporterats om på Atrias kycklingslakteri:

Omfattande lidande på Atrias kycklingslakteri i Sölvesborg

Slakthaveri i Sölvesborg – turbokycklingar “kasserades” 

Stöd oss

Hjälp oss montera ned djurfabrikerna!

Djurens Rätt arbetar för en värld där djur respekteras som kännande individer med rätt till sina egna liv. Vi behöver din hjälp.

Bli månadsgivare
Anna Harenius

Anna Harenius

Sakkunnig
Dela: