Djurens Rätt
djurensratt-se/fokusområden/Hönor/hönor_hemsk_3
19 March 2024

Påskens äggbrist löst – på hönornas bekostnad

I dagarna nåddes vi av nyheten att det efter en längre tids äggbrist kommer att finnas tillräckligt med ägg i butikerna till påsk – på grund av import. Djurens Rätt varnar för att det kan innebära att äggen kommer från hönor som har levt under förhållanden som inte skulle vara tillåtna i Sverige och frågar sig om ägg till påsk verkligen är värt det lidandet som äggfabrikerna innebär. 

Importen av ägg ökar efter att Sveriges största äggfabrik massavlivade alla hönor på grund av salmonella-smitta vilket lett till äggbrist i butikerna. Främst kommer de ägg som nu importeras från Danmark, Nederländerna och Finland, men vissa företag har också vänt sig till Ukraina för import. I media beskrivs det som att påsken är ”räddad”. 

– Det är anmärkningsvärt att påsken nu beskrivs som “räddad”. Om vi frågar hönorna som hålls i så små burar att de inte ens kan sträcka ut sina vingar, så skulle de nog svara annorlunda. Företag måste ta ansvar och berätta var äggen de säljer kommer ifrån och hur hönorna har haft det. Politiker behöver dessutom agera för att montera ned djurfabrikerna och sätta stopp för import som inte följer EU:s redan låga miniminivåer, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt.  

Djurens Rätt har sedan en lång tid tillbaka arbetat för företag ska anta buräggsfria policys och bedriver nu även en aktiv verksamhet  på plats i Ukraina, bland annat för att fasa ut burhållningen av hönor. Idag sitter 98,5 % av hönorna i burar i landet, och en stor andel av burarna har så pass låg standard att de inte är lagliga i EU.  

Mycket av de importerade äggen göms i färdiga produkter där företagen inte behöver beskriva hur hönorna som lagt äggen har haft det. Under 2023 kom flest hela ägg från Nederländerna, med liknande djurhållning som Sverige, medan importen av processade ägg (äggpulver) främst kom från Finland – som har kvar en stor andel burar i sin äggproduktion. Enligt Jordbruksverket kom näst mest äggpulver från övriga länder, som exempelvis Ukraina. 

– För att säkerställa ett starkare djurskydd för hönorna behöver vi äta färre ägg. Det är omöjligt att se till varje individ i den takt som de löpande banden i djurfabrikerna rullar idag. Om du vill fira en djurvänlig påsk så är den bästa rekommendationen vi kan ge att välja äggfritt, avslutar Camilla Bergvall.  

Om vi inte minskar äggkonsumtionen kommer dessutom mer än 15 000 tuppkycklingar att fortsätta dödas, varje dag, för att de inte anses lönsamma för industrin. Därför har Djurens Rätt startat en namninsamling.

Agera

Skriv under för tuppkycklingarna! 

Djurens Rätt kräver att makthavare agerar för ett stopp av massdödandet av tuppkycklingar. Gör din röst hörd du också – skriv under vårt upprop!

Skriv under
Anna Harenius

Anna Harenius

Sakkunnig
Dela: