Djurens Rätt
Foto: Oikeutta eläimille
djurensratt-se/fokusområden/Minkar/mink_hemsk_18_Oikeutta_eläimille
Vad vi gör

Avvecklar pälsindustrin

I pälsindustrin föds djur upp och dödas enbart för att människor vill klä sig i deras pälsar. Djuren hålls i små burar och deras levnadsvillkor skiljer sig mycket från det liv de är anpassade för. Det behöver inte se ut så. Djurens Rätt arbetar för att avveckla pälsindustrin och handeln med päls. Tack vare Djurens Rätts arbete pågår en avveckling av de sista minkfarmerna i Sverige.

Så här arbetar Djurens Rätt för djuren:

  • Informerar allmänheten om situationen för djuren. Exempelvis genom kampanjer som också syftar till att införa förbud mot pälsdjursuppfödning. Nu senast med medborgarinitiativet Fur Free Europe.
  • Sätter press på politiker och myndigheter att förändra lagarna som påverkar djuren i pälsindustrin, i Sverige och på EU-nivå. De svenska minkfarmerna behöver avvecklas snarast möjligt. 
  • Ingår i det internationella samarbetet Fur Free Alliance (FFA) tillsammans med över 50 djurrätts- och djurskyddsorganisationer. Tillsammans arbetar vi för en pälsfri värld. 
  • Påverkar företag att införa pälsfria policys, som sammanställs i Pälsfria listan tillsammans med FFA globalt.
djurensratt-se/fokusområden/Minkar/mink_hemsk_4
Avvecklar pälsindustrin

Sveriges minkfarmer

Det finns fortfarande ett 20-tal minkfarmer i Sverige. De flesta minkar blir bara ett halvår gamla och lever hela sina liv i små gallerburar.  Det behöver inte se ut så. Tack vare Djurens Rätts arbete pågår en avveckling av minkfarmerna.

Antalet minkfarmer i Sverige har gått från att vara tusentals till ett 20-tal under de senaste 50 åren. Men de kvarvarande farmerna har samtidigt blivit större och varje år föds ungefär 200 000 minkar, i gallerburar, för att slaktas vid sex månaders ålder. Detta enbart för sin päls som säljs för lyxkonsumtion i Asien.

Mer om minkfarmer
djurensratt-se/fokusområden/Minkar/mink_glad_9
Avvecklar pälsindustrin

Historiska framgångar

Pälsindustrin introducerades i Sverige under 1920-talet och växte lavinartat. Rävar, minkar och chinchillor hölls i små burar för att deras päls skulle säljas vidare. Sedan dess har djurskyddsintresset blivit starkare i samhället, tack vare Djurens Rätt, och flera utredningar har lett till restriktioner mot, och utfasning av, majoriteten av pälsdjursfarmerna. De sista minkfarmerna fasas ut 2024.

Det finns fortfarande ett 20-tal minkfarmer i Sverige, men resten av pälsindustrin har fasats ut i landet.

Industrins historia
djurensratt-se/fokusområden/Minkar/mink_hemsk_1
Avvecklar pälsindustrin

Pälsfri handel

I pälsindustrin föds djur upp och dödas enbart för att människor vill klä sig i deras pälsar. En stor del av pälsen som importeras till Sverige kommer från djurhållning som inte är laglig här. Välj bort päls.

Djuren i pälsindustrin föds upp, lever i några månader och slaktas sedan, endast för sin päls. Resten av kroppen tas sällan till vara. Det är en hemsk bransch för att tillfredsställa efterfrågan på lyxvaror och detaljer till kläder, där miljontals djur får sätta livet till. Djuren i pälsindustrin föds upp, lever i några månader och slaktas sedan, endast för sin päls. Resten av kroppen tas sällan till vara. Det är en hemsk bransch för att tillfredsställa efterfrågan på lyxvaror och detaljer till kläder, där miljontals djur får sätta livet till. 

Mer om pälsfri handel
Stöd oss

Hjälp oss i arbetet för pälsdjuren!

Djurens Rätt arbetar för en värld där varje liv räknas. Genom att du blir månadsgivare är du med och ser till att den visionen kan bli verklighet.

Bli medlem