Djurens Rätt
© Shutterstock
Bild på Europaparlamentet i Strasbourg.
Politisk påverkan

Att påverka politiken

Politiskt påverkansarbete är tillsammans med demokratisk opinionsbildning och attitydförändring det främsta verktyget för Djurens Rätt att förverkliga målet om en värld där djur respekteras som kännande individer med rätt till sina egna liv. Detta görs genom att träffa politiker och genom att på andra sätt belysa prioriterade djurpolitiska frågor. Som Sveriges ledande djurrätts- och djurskyddsorganisation är Djurens Rätt en respekterad aktör som välkomnas i flertalet sammanhang.

I djurpolitiska frågor där det inte råder enighet handlar det om att få partier att flytta fram sina positioner så att frågan kan nå stöd av en majoritet. I djurpolitiska frågor där det redan finns en stor samsyn, som till exempel frågor som rör utfasning av djurförsök, handlar det om att arbeta för att frågan inte faller mellan stolarna och att kunna visa på konkreta steg framåt.

Läs mer om våra politiska prioriteringar

Exempel på vad vi gör för att förändra:

 • Släpper rapporter för att föra fram väl underbyggda argument för våra förändringsförslag och lyfta upp frågorna på agendan. 
 • Skriver remissvar när det finns möjlighet att påverka frågor som exempelvis rör livsmedelspolitik eller djurvälfärd. 
 • Anordnar digitala webbinarium och fysiska seminarium för att utbilda och få upp frågor på dagordningen. 
 • Deltar under Almedalsveckan och andra demokratiska mötesplatser. 
 • Träffar kommunpolitiker, riksdagsledamöter, europaparlamentariker och politiska ungdomsförbund.
 • Träffar myndigheter, exempelvis Jordbruksverket, Upphandlingsmyndigheten, Vinnova och Kommerskollegium, för att påverka sakfrågor som hanteras av dem. 
 • Samarbetar med riksdagens djurskyddsforum - ett nätverk av riksdagsledamöter med intresse för djurpolitiska frågor.
 • Deltar som utställare vid partiers event för att nätverka och lyfta prioriterade frågor.

Kommuner

Den kommunala verksamheten i Sveriges 290 kommuner serverar varje dag miljontals måltider. Att öka andelen växtbaserat inom dessa är inte bara ett effektivt sätt att främja ökad djurvälfärd, utan även ett sätt att förbättra folkhälsan och minska klimatavtrycket. Ett viktigt verktyg för Djurens Rätt när det kommer till att nå kommunerna är vår årliga ranking Djurvänlig kommun.

Varje år i samband nyårsafton och påsk släpper Djurens Rätt listor där det framgår vilka kommuner som vidtar åtgärder mot fyrverkerier samt påskfjädrar med ursprung från fåglar.

Läs mer

Riksdag

I riksdagen sitter 349 ledamöter. Djurens Rätt har som ambition att ha en tydlig bild av vilken ledamot från respektive riksdagsparti som är talesperson för de djurpolitiska frågorna. Att känna till det underlättar både kommunikation och ansvarsutkrävande. Dessa sitter i regel i riksdagens miljö- och jordbruksutskott där djurskyddsfrågor behandlas. Ett annat exempel på relevant utskott är utbildningsutskottet som behandlar vissa djurförsöksrelaterade frågor.

 

djurensratt-se/fokusområden/politisk_paverkan/politik_8

EU

Beslutsprocesser på EU-nivå kan vara krångliga och ta tid, men genom beslut på EU-nivå finns chansen att förbättra situationen för miljarder djur. Djurens Rätt följer processer och kan för att påverka bland annat vända sig till svenska Europaparlamentariker, svenska ministrar och riksdagens EU-nämnd. Med sitt säte i Bryssel är Djurens Rätts paraplyorganisation Eurogroup for Animals till stor hjälp i dessa sammanhang.

Möjligheten att starta europeiska medborgarinitiativ är ett verktyg för direktdemokrati och har funnits i drygt 10 år. En stor andel av initiativen som klarat, eller ser ut att klara, spärren på en miljon validerade underskrifter är djurrelaterade vilket är ett kvitto på ett starkt engagemang för djurfrågor hos EU-medborgarna. Djurens Rätt har med stor framgång bidragit med svenska underskrifter. Några exempel på dessa initiativ nedan:

Globalt

Djurens Rätt är en global organisation med sin bas i Sverige. Djurens lidande känner inga landsgränser och för att göra så stor skillnad som möjligt arbetar Djurens Rätt inom olika konstellationer för att påverka situationen för världens djur till det bättre. 

År 2021 var Djurens Rätt med och grundade World Federation for Animals som samlar intresseorganisationer världen över för att sätta fokus på frågor som påverkar djur globalt. Detta görs bland annat genom påverkan gentemot FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation och andra FN-organ. Djurens Rätt sitter med i styrelsen. 

Vi arbetar utöver detta tillsammans med:

 • Aquatic Animal Alliance
 • Fur Free Alliance
 • Open Wing Alliance.

Läs mer om dessa organisationer och vårt globala arbete här