Djurens Rätt
djurensratt-se/fokusområden/Kycklingar/Kycklingar_glad_7
Vad vi gör

Företagsarbete

Företag inom livsmedelsbranschen har ett stort ansvar gentemot alla de djur som föds upp i djurfabrikerna, detta då de flesta är stora inköpare av animaliska produkter. För att få till en reell förändring för djuren behöver företagen ställa konkreta krav genom tydliga djurvälfärdspolicies. De behöver dessutom arbeta med tydliga vegomål som i sin tur leder till minskade inköp av alla typer av kött.

Det stora fokuset när Djurens Rätt för samtal med företag ligger på kycklingarna och det som heter European Chicken Commitment (ECC). Genom att företag påbörjar arbetet med ECC så säger de bland annat nej till turbokycklingar och ja till att fler kycklingar får vistas utomhus. Samtliga av ECC:s kriterier ska vara uppfyllda till år 2026. Mer information om ECC finns längre ner på den här sidan. 

Ett annat stort fokus för företagsarbetet är vegomål och Djurens Rätts Växa med vego. Genom att företagen väljer att jobba med en av Djurens Rätts föreslagna målsättningar konkretiserar företagen sin vegoresa fram till år 2030. Samtliga mål syftar till att öka det växtbaserade utbudet samtidigt som inköp av animaliska proteiner minskar.

djurensratt-se/fokusområden/Kycklingar/Kycklingar_glad_1
Företagsarbete

European Chicken Commitment

För Djurens Rätts företagsarbete ligger stort fokus på att få livsmedelsföretag att ställa högre krav för kycklingarna. Detta görs genom att uppmana dessa aktörer att arbeta med det som heter European Chicken Commitment (ECC).

Genom ECC säger företagen bland annat nej till turbokycklingar som växer så snabbt att de får ont och ja till att fler kycklingar ska få vistas utomhus. Bland företagen som redan valt att ställa dessa krav finns bland annat Scandic Hotels Group, Best Western Hotel Group, Linas Matkasse, Orkla Foods Sverige och Dafgårds.

Läs mer
djurensratt-se/fokusområden/Kycklingar/Kycklingar_hemsk_16
Företagsarbete

Företag och ECC

På följande sida kan du som konsument se vilka företag med verksamhet i Sverige som tar mer ansvar för kycklingarna inom livsmedelsindustrin genom att arbeta med European Chicken Commitment (ECC), samt några av de företag som ännu inte gör det. I Sverige har mer än 50 företag valt att arbeta med ECC efter dialog med Djurens Rätt. 

Glöm inte att det bästa du som konsument kan göra för att hjälpa kycklingarna är att välja bort dem från tallriken.

Läs mer
Nyhetsbrev

Djurvälfärd för företag

Nyhetsbrevet Djurvälfärd för företag är för dig som vill få den senaste informationen om vad som händer i företagsvärlden. 

Djurens Rätt informerar om de senaste företagen som tagit mer ansvar för kycklingarna genom European Chicken Commitment, vilka som valt att påbörja arbetet med vegomål och mycket mer. Nyhetsbrevet skickas ut en gång per kvartal. 

Prenumerera på Djurvälfärd för företag


djurensratt-se/fokusområden/Vego/Vego_1
Företagsarbete

Växa med vego

Köttkonsumtionen behöver minska både för djuren och planetens skull. Därför uppmanar Djurens Rätt företag att sätta konkreta mål om hur de ska minska på köttet och samtidigt öka andelen växtbaserat. Dessa mål går under namnet Växa med vego.

Genom att företag inom livsmedelsbranschen väljer att jobba med en av Djurens Rätts föreslagna målsättningar konkretiserar företagen sin vegoresa fram till år 2030. Samtliga mål syftar till att öka det växtbaserade utbudet samtidigt som animaliska protein minskar.

Rekommenderade målsättningar för att växa med vego:

  • Att gå över till 100 % växtbaserade proteiner till år 2030. Det allra bästa alternativet för både djuren och planeten.
  • Att den totala volym animaliskt protein som säljs i dag ska halveras till år 2030.
  • Att minst 50 % av proteinerna ska vara växtbaserade till år 2030.

Målet som företaget väljer att jobba med behöver finnas publikt på deras hemsida. Vänligen kontakta oss om du vill veta mer om hur ditt företag kan sätta vegomål.

djurensratt-se/fokusområden/foretag/rapporter/foretagsrapporter_ny
Företagsarbete

Företagsrapporter

Djurens Rätts företagsrapporter kartlägger vilka livsmedelsföretag som tar mer ansvar för djuren och vilka som ännu inte gör det. Detta görs genom att bland annat syna vilka företag som ställer högre krav för kycklingarna genom European Chicken Commitment (ECC) och vilka företag som bestämt sig för att arbeta med konkreta vegomål fram till år 2030.

Vi granskar företag eftersom de har makt att påverka djurens liv till det bättre genom att implementera tydliga djurvälfärdskriterier i sitt hållbarhetsarbete samt jobba för en minskad köttkonsumtion. Genom våra företagsrapporter vill vi helt enkelt göra det lättare för konsumenter att se vad olika företag konkret gör för att förbättra för djuren.

Läs mer
Stöd oss

Stötta arbetet för djuren

Genom dialog och samarbeten med företag gör Djurens Rätt skillnad för de djur som är flest och har det sämst.

Bli månadsgivare
djurensratt-se/fokusområden/Hönor/hönor_glad_9
Företagsarbete

Företag och burägg

På följande sidor kan du som konsument se vilka företag som valt att säga nej till burhållning av hönor, samt vilka företag som ännu inte gjort det. Det bästa du som konsument kan göra för hönorna är att välja bort äggen helt.

Vi listar bland annat företag som använder burägg och företag som inte har en tydlig policy mot burägg, men även företag som fasar ut eller helt slutat använda burägg.

Läs mer
djurensratt-se/fokusområden/Kycklingar/Kycklingar_hemsk_9
Frågor?

Kontakta oss

Har du frågor om Djurens Rätts företagsarbete? Kontakta oss!

djurensratt-se/illustrationer/kontakt_logo
Kontakt

Enhetschef för företagsrelationer

djurensratt-se/illustrationer/kontakt_logo
Kontakt

Specialist företagsrelationer

djurensratt-se/illustrationer/kontakt_logo
Kontakt

Specialist företagsrelationer