Djurens Rätt
djurensratt-se/fokusområden/Vego/vegovanlig_matkedja/banner-sveriges-vegovanligaste-matkedja
Främjar växtbaserat

Sveriges vegovänligaste matkedja

Sveriges vegovänligaste matkedja är en rankning av de svenska livsmedelskedjornas vegoutbud som Djurens Rätt genomför årligen. Rankingen baseras på en omfattande undersökning som görs av bland annat engagerade konsumenter runt om i landet och resultatet presenteras årligen, under vegandagen den 1 november.

Efterfrågan på veganska produkter i Sverige avtog under 2022. Trots det tror många analytiker att en ökning är att vänta. (1) Målgruppen som köper hem produkterna växer och det råder numera konsensus om att växtbaserat bör öka av många olika skäl, det speglas bland annat av de nya nordiska näringsrekommendationerna. Förändringen måste ledas och underlättas av olika aktörer i samhället, där både handeln och politiken bör ta sitt ansvar.

Att handla mat i butik innebär oftast att konsumenter går på vana och väljer produkter som man redan är bekant med. Det går att använda sig av nudging i butik för att påverka konsumenter till att göra bättre val gällande deras klimatpåverkan, hälsa och etik. (2) 

Livsmedelskedjorna har en nyckelroll för att främja konsumtionen av växtbaserat både genom att erbjuda ett tillfredsställande sortiment och genom att underlätta för konsumenten att hitta relevanta produkter i butiken till överkomliga priser. Många livsmedelskedjor har anpassat sitt utbud för att möta den ökade efterfrågan på veganska produkter. Det är anledningen till att Djurens Rätt nu jämför och mäter hur sortimentet ser ut hos de olika butikerna, hur produkterna exponeras och till vilken grad detta är en del av livsmedelskedjorna strategi.

Hur rankningen går till

Rankingen bygger på två delar. Den första delen består av data som samlats in på plats i butiker utspridda i landet av engagerade volontärer inom Djurens Rätt. Den andra delen bygger på livsmedelskedjornas egna uppgifter. De har själva haft möjlighet att delta i en enkät och ange både framtida mål om ett ökat växtbaserat utbud och lämna underlag på hur dagens befintliga utbud ser ut.

Rankningen är en del av ett internationellt program, Vegan Retail ranking, som rankar livsmedelskedjor runt om i världen. Den har genomförts i flera länder som t.ex. Tyskland, Polen, Colombia och Chile.
Se även
 

1. Växtbaserat Sverige (2023). Växtkraft, En branschrapport från Växtbaserat Sverige 2023

2. Röös, E., Larsson, J., Resare Sahlin, K., Jonell, M., Lindahl, T., André, E., Säll, S., Harring, N., & Persson, M. (2020). Styrmedel för hållbar matkonsumtion – en kunskapsöversikt och vägar framåt.

djurensratt-se/fokusområden/Vego/Vego_16