Djurens Rätt
En katt och hund tillsammans.
Vad vi gör

Djur som familjemedlemmar

Djur som lever med människor ska behandlas som älskade familjemedlemmar utifrån djurens behov. Djurens Rätt uppmanar alla som funderar på att dela sitt hem med djur att vända sig till omplaceringshem för hemlösa individer.

Så arbetar Djurens Rätt för familjedjuren:

  • Informerar allmänheten om fördelar med adoption av hemlösa djur och sprider kunskap om djurens behov. Inga djur mår bra av att bo i bur.
  • Sätter press på politiker och myndigheter i frågor som rör familjedjuren. Djurens Rätt har exempelvis varit drivande i arbetet för en obligatorisk ID-märkning och registrering av katter, som blev verklighet 2023. 
  • Arbetar i samarbete med Rädda Djuren-klubben, för barn upp till 13 år med syfte att öka empatin för djur. 
  • Gör det enklare att hitta till seriösa organisationer som omplacerar hemlösa djur, via omplaceringsregistret.
djurensratt-se/fokusområden/Familjedjur/Familjedjur_12
Djur som familjemedlemmar

Adoptera djur

Djurens Rätt vill uppmana dig som har möjlighet att utöka din familj med ett djur att vända dig till ett djurhem och ge ett hemlöst djur ett tryggt liv. Att adoptera ett djur förändrar inte hela världen. Men det kan förändra någons hela värld.

Läs mer om vad som är bra att tänka på vid adoption av djur via länken nedan. Där kan du även ta del av Djurens Rätts omplaceringsregister där du får mer information om var du kan vända dig om du vill adoptera en ny familjemedlem.

Till adoptionstips
djurensratt-se/fokusområden/Familjedjur/Familjedjur_10
Djur som familjemedlemmar

Katter

Djurens Rätt arbetar för att minska hemlösheten bland katter och att de ska bli en mer självklar del av sin människo-familj. Katten är Sveriges vanligaste familjedjur, men fortfarande lever omkring 100 000 i hemlöshet.

Djurens Rätt har bland annat arbetat  för att kravet om obligatorisk märkning och registrering av katter blev verklighet den 1 januari 2023. Vi ser positivt på detta, eftersom det kan minska hemlösheten och öka kattens status.

Mer om katter
djurensratt-se/fokusområden/Familjedjur/Familjedjur_8
Djur som familjemedlemmar

Hundar

Hunden är människans bästa vän, brukar det sägas. Men fortfarande lämnas hundar ensamma under stora delar av dygnet och utsätts för bestraffningar. Hundar utsätts också för extremavel för olika utseenden, och på senare år har en ökad smuggling av olika raser skett med tragiska öden som följd.

Djur som lever med människor ska behandlas som älskade familjemedlemmar utifrån djurens behov. Djurens Rätt uppmanar alla som funderar på att dela sitt hem med en hund att vända sig till omplaceringshem för hemlösa individer.

Mer om hundar
djurensratt-se/fokusområden/Familjedjur/familjedjur_22
Djur som familjemedlemmar

Handel med familjedjur

Djuraffärer med levande djur bäddar för impulsköp. Det låga priset gör det också lätt att ersätta en avliden individ med en ny. Att djuren framställs som lättskötta kan förväxlas med att det inte behövs kunskaper om deras behov. Samtidigt ges bristfällig information om skötsel, och exotiska djur hamnar i fel händer.

Kunskap behövs för att djur som lever med människor ska behandlas som älskade familjemedlemmar utifrån djurens behov. Djurens Rätt arbetar för att begränsa handel med levande djur, och för att införa en positiv lista över vilka arter som kan hållas i fångenskap som familjedjur.

Mer om djuraffärer
Stöd oss

Stöd arbetet för djuren!

Djurens Rätt arbetar för en värld där djur respekteras som kännande individer med rätt till sina egna liv. Håller du med oss?

Bli månadsgivare