Djurens Rätt
djurensratt-se/fokusområden/politisk_paverkan/politik_4
Vad vi gör

Politisk påverkan

Politiskt påverkansarbete är tillsammans med målinriktade kampanjer och företagssamarbeten det främsta verktyget för Djurens Rätt att förverkliga målet om en värld där djur respekteras som kännande individer med rätt till sina egna liv.

Nedan kan du läsa mer om de olika delarna som utgör Djurens Rätts politiska arbete.

djurensratt-se/fokusområden/politisk_paverkan/rapporter/Djurens_Rätts_politiska_prioriteringar
Politisk påverkan

Politiska prioriteringar

Djurens Rätt arbetar för att göra största möjliga skillnad för de djur som är flest och har det sämst. Här följer våra tio politiska prioriteringar för djuren.

  • Stoppa burarna
  • Avveckla pälsdjursfarmningen
  • Fasa ut turbokycklingarna
  • Utveckla djurfria forskningsmetoder och ta fram en handlingsplan för utfasning av djurförsök
  • Fasa ut plågsamma bedövningsmetoder vid slakt
  • Prioritera djurskyddet högre och tydliggör var ansvaret ligger
  • Främja produktion och konsumtion av växtbaserad mat
  • Halvera köttkonsumtionen till 2030
  • Minska storskaligheten på Sveriges djurfabriker
  • Gör EU:s nya djurskyddslagstiftning ambitiös
Läs mer
© Shutterstock
Bild på Europaparlamentet i Strasbourg.
Politisk påverkan

Att påverka politiken

Politiskt påverkansarbete är tillsammans med demokratisk opinionsbildning och attitydförändring det främsta verktyget för Djurens Rätt att förverkliga målet om en värld där djur respekteras som kännande individer med rätt till sina egna liv. Detta görs genom att träffa politiker, från olika partier och nivåer, och genom att på andra sätt belysa prioriterade djurpolitiska frågor.

En viktig del för att vi ska kunna göra största möjliga skillnad för djuren är genom det politiska arbetet. Djurens Rätt arbetar mot politiken på olika plan, gentemot kommuner, riksdag, EU och globalt.

Läs mer
Stöd oss

Stötta arbetet för djuren

Genom politiskt påverkansarbete gör Djurens Rätt skillnad för de djur som är flest och har det sämst.

Bli månadsgivare
djurensratt-se/fokusområden/politisk_paverkan/djurvanlig_kommun/djurvanlig_kommun_1
Politisk påverkan

Djurvänlig kommun

Djurvänlig kommun är Djurens Rätts ranking av Sveriges kommuner utifrån vilka djurvänliga val kommunerna har gjort. I Djurvänlig kommun granskas områden som kommunen kan styra över, som kommunala verksamheter och inköp till dessa.

Djurvänlig kommun har stort fokus på den mat som serveras i skolor och förskolor - dels satsningar på mer växtbaserad mat men även vilka djurskyddskrav som ställs vid upphandling av animalier. De delarna väger tyngst i rankingen eftersom de påverkar flest djur och i störst utsträckning. Denna del av undersökningen kompletteras av en mindre del som berör användning av påskfjädrar, begränsning av fyrverkerier, och åtgärder för att skydda djur vid valborgsfirande. På följande sidor kan du läsa mer om hur din kommun kan bli mer djurvänlig.

Läs mer
Håll dig uppdaterad

Senaste nyheterna om djurpolitik

Här hittar du de senaste djurrelaterade nyheterna inom politiken. Fler nyheter är samlade här.

Prenumerera på nyhetsbrevet

Aktuellt i politiken

I Djurens Rätts politiska nyhetsbrev Aktuellt i politiken får du aktuell information kring djurrätts- och djurskyddsfrågor i politiken. Fyll i ditt namn och e-postadress för att börja prenumerera på nyhetsbrevet i formuläret. Du får då nyhetsbrevet via e-post fyra gånger om året.

djurensratt-se/om/kontakt/formular_2

Anmälan

För att kunna hjälpa dig med din anmälan och informera dig om vårt arbete för djuren sparar vi de uppgifter du lämnar. Det gör vi enligt dataskyddsförordningen vilket innebär att vi garanterar att dina uppgifter skyddas och inte lämnas ut till någon annan. Läs mer i vår integritetspolicy.

djurensratt-se/fokusområden/politisk_paverkan/rapporter/banner_politiska_rapporter
Politisk påverkan

Rapporter

Rapporter är ett viktigt verktyg som Djurens Rätt använder för att ge politiker och myndigheter beslutsunderlag och fördjupad kunskap inom ett aktuellt område. Rapporterna tas fram av Djurens Rätts sakkunniga.

Genom rapportsläpp lyfts frågor upp på agendan, ofta tillsammans med ett webbinarium eller seminarium på temat, samtidigt som vägen framåt konkretiseras. Klicka dig vidare för att ta del av våra rapporter.

Läs mer
djurensratt-se/fokusområden/Minkar/mink_hemsk_4
Politisk påverkan

Opinionsundersökningar

Genom att genomföra regelbundna opinionsundersökningar kan Djurens Rätt mäta hur opinionen ser ut och förändras i olika djurfrågor.

Att påverka opinionen, och därmed människors värderingar i frågor som rör djur, är också en viktig del i Djurens Rätts verksamhet. Själva undersökningarna genomförs av professionella analys- och undersökningsföretag. Ta del av de opinionsundersökningar Djurens Rätt gjort de senaste åren via länken.

Läs mer
djurensratt-se/fokusområden/politisk_paverkan/politik_11
Politisk påverkan

Remissvar

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till myndigheter, organisationer och andra intressenter. Svaren finns sedan med i underlaget för de beslut som följer efter remissen. På motsvarande sätt bjuder exempelvis EU-kommissionen och myndigheter som Jordbruksverket in till att påverka förslag via remiss.

Djurens Rätt lämnar synpunkter genom remissvar när det finns möjlighet att påverka exempelvis för en bättre livsmedelspolitik eller återkoppla på förslag som rör djurvälfärd. Ta del av de senaste remissvaren som Djurens Rätt skickat genom att klicka på länken nedan.

Läs mer