Djurens Rätt
djurensratt-se/om/framgangar/vb2023-banner-3840x1400px-2
22 February 2024

Djurens Rätts verksamhetsberättelse för 2023

Djurens Rätts globala arbete för de djur som är flest och har det sämst har, trots motgångar och utmaningar, fortsatt med intensifierad kraft under 2023. Nedan presenterar vi några av höjdpunkterna från det gångna året som har blivit möjliga tack vare stödet från Djurens Rätts medlemmar.

Project 1882 – ny verksamhet i Ukraina 

Under 2023 etablerade Djurens Rätt en ny verksamhet i Ukraina för att bidra med katastrofinsatser och för att stötta lokala volontärgrupper som arbetar för att hjälpa de djur som direkt drabbas av kriget. Det krigsdrabbade landets behov är enorma och Djurens Rätt kommer att fortsätta att arbeta med både kort- och långsiktiga lösningar för att bidra till förändring för djuren. 

Föreläsningsturné avslöjar verkligheten bakom djurfabrikerna  

Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt, gav sig ut på den tankeväckande och ögonöppnande föreläsningsturnén ”En framtid utan djurfabriker”. Vid 27 tillfällen runt om i landet berättade Camilla historien om djurfabrikerna och om varför vi behöver montera ned dem. Närmare 400 besökare fick under året lära sig mer om hur vi skapar en framtid utan djurfabriker. 

Ett kycklingliv i 4D 

Under sommaren 2023 turnerade Djurens Rätts mobila kycklingfabrik runt i Sverige för att bjuda in allmänheten till en unik 4D-upplevelse. Över 2000 personer besökte Ett kycklingliv i 4D och fick lukta, se, känna och höra hur det ser ut i en kycklingfabrik. Kampanjen väckte stort engagemang och vi lyckades få ännu fler att få upp ögonen för kycklingarnas dystra verklighet.  

Fler företag slopar turbokycklingarna 

Företagsarbetet fortsatte med oförminskad styrka under året och stärkt välfärd för kycklingar fortsatte vara prioriterat i Djurens Rätts företagsdialoger. Nio företag antog en ECC-policy under 2023, vilket gör att över 60 företag numera inkluderar ECC i sitt hållbarhetsarbete. 35 av dem har någon gång medverkat i en av Djurens Rätts företagsrapporter, vilket visar att rapporterna bidrar till att fler företag tar mer ansvar för kycklingarna. 

Upphandling utan turbokycklingar 

Djurens Rätt har under flera år arbetat för att kommuner i Sverige ska använda de mest långtgående djurskyddskraven, och för att Upphandlingsmyndigheten (UHM) ska utveckla kriterier på områden där vi ser behov. Under 2023 fick vi se resultat av vårt ihärdiga arbete för kycklingarna och i de nya kriterierna som presenterades finns flera av våra förslag med. Bland annat möjlighet att upphandla kycklingkött från mer hälsosamma raser i enlighet med European Chicken Commitment (ECC) och därmed säga nej till turbokycklingar. Vårt framgångsrika arbete inom detta område visar på den positiva utveckling som vi tillsammans kan åstadkomma för kycklingarna.  

Minskad köttkonsumtion 

Statistik från Jordbruksverket visade en minskning av köttkonsumtionen under första halvåret av 2023, med en stor minskning i konsumtionen av kycklingar. Under hösten uppdagades fler fall av systematiskt djurplågeri i media från svenska kycklingfabriker vilket ger starka indikationer på att kycklingkonsumtionen kommer fortsätta att minska även under 2024. Mycket tyder på att det är Djurens Rätts ihärdiga och mångåriga arbete för kycklingarna som har gett resultat. 

Appen Välj Vego! 

I september 2023 lanserades mobilappen för Djurens Rätts inspirationskoncept Välj Vego. I appen får användarna dagliga notiser för att peppa och underlätta att välja bort djuren från tallriken, samt möjligheten att delta i vegoutmaningar. Över 10 200 personer anmälde sig till någon av Välj Vegos utmaningar under 2023 och 2 100 personer registrerade ett konto i appen Välj Vego! Appen finns både i App Store och Google Play. 

Fortsatt framgång för avveckling av pälsindustrin  

Under 2023 fortsatte Djurens Rätts framgångsrika arbete för att avveckla pälsindustrin i Sverige, vilket resulterade i fler nedstängda minkfarmar och ett allt starkare stöd för ett fullständigt förbud mot pälsfarmning. I ett förslag till budgetpropositionen föreslog regeringspartierna tillsammans med Sverigedemokraterna att 180 miljoner kronor ska avsättas för avveckling under 2024 och 2025, vilket ligger i linje med det som Djurens Rätt har föreslagit. Djurens Rätts målsättning är att alla pälsdjursfarmer ska vara avvecklade till 2030 och att pälsfarmning är förbjudet i såväl Sverige som i Europa. 

1,5 miljoner underskrifter för ett pälsfritt Europa 

Den 1 mars 2023 avslutades det framgångsrika medborgarinitiativet Fur Free Europe. Kampanjen, som syftade till att förbjuda pälsfarmning och försäljning av pälsprodukter i hela Europa, samlade in imponerande 1,5 miljoner underskrifter varav över 100 000 samlades in av Djurens Rätt i Sverige. Vi fortsätter att arbeta för att sätta frågan om ett pälsfritt Europa på agendan tills det blir verklighet, både hos politiker och allmänheten. 

Djurfri forskning på tapeten 

Djurförsök är anledningen till att Djurens Rätt grundades år 1882 och under det gångna året har det hänt mycket på området: EU-kommissionen besvarade det europeiska medborgarinitiativet Save Cruelty Free Cosmetics, arbetet med nästa forskningsproposition drog igång och regeringen drog dessvärre in finansieringen av Sveriges 3R-center. Vi svarade på regeringens svek med uppropet "Regeringen, svik inte försöksdjuren!” som under 9 veckor samlade in 27 847 underskrifter. 

Ett växande engagemang  

Engagemanget har varit stort och starkt under 2023, vilket är betryggande under en tid då många har haft det svårt ekonomiskt. Framgångarna listade ovan hade inte blivit möjliga utan stödet från Djurens Rätts medlemmar, volontärer och blixtar. Stort tack för ditt stöd. Tillsammans gör vi skillnad för de djur som är flest och har det sämst! 

Läs verksamhetsberättelsen här
Stöd oss

Stöd arbetet för djuren!

Djurens Rätt strävar efter en värld där djur respekteras som kännande individer med rätt till sina egna liv. Hjälp oss i arbetet!

Bli medlem
Nanna Thydén

Nanna Thydén

Presskommunikatör
Dela: