Djurens Rätt
djurensratt-se/personal/evenemang/djurensratt_29
Om oss

Om Djurens Rätt

Djurens Rätt vill förändra för de djur som är flest och har det sämst. De bortglömda, undangömda och ofta namnlösa djuren. Vi vill att vårt arbete för djuren ska ha så stor effekt som möjligt. Djurens Rätt är helt beroende av gåvor och medlemskap. Det är alla gåvogivare och medlemmar som är Djurens Rätt.

På djurens sida sedan 1882

Djurens Rätt arbetar globalt för att göra skillnad för de djur som är flest och har det sämst. Det har vi gjort sedan 1882. Med målinriktade kampanjer, företagssamarbeten och politiskt påverkansarbete är vi en av världens ledande djurrätts- och djurskyddsorganisationer, med fler än 50 000 medlemmar i Sverige.

Vår vision

Djurens Rätt strävar efter en värld där djur respekteras som kännande individer med rätt till sina egna liv.

djurensratt-se/personal/evenemang/djurensratt_25
OM OSS

Vad vi gör

Vi informerar om djurens situation och för fram medborgarnas åsikter till makthavarnas dörr. Vi bedriver opinionsbildning och påverkar lagstiftning. Vi monterar ned djurfabrikerna och trycker på för utveckling av djurfria forskningsmetoder.

Vi inspirerar och möjliggör för konsumenter och företag att välja vego och göra djurvänliga val. Med slagkraftiga kampanjer engagerar vi allmänheten, belyser problem inom djurhållningen, presenterar lösningar och åstadkommer konkret förändring.

Vi strävar efter en värld där djur respekteras som kännande individer med rätt till sina egna liv. Då lidandet djur utsätts för inte hindras av nationsgränser, arbetar vi både lokalt och globalt för att göra största möjliga skillnad för djuren.

Våra uppdragsgivare är kycklingarna, hönorna, korna, grisarna och de andra djuren som är i behov av vår hjälp – vi finns för att ge dem en röst och försvara deras rättigheter.

Vi står alltid på djurens sida.

djurensratt-se/fokusområden/Djurtransporter/Djurtransporter_14
Om oss

Vad vi står för

Djur är liksom människor kännande varelser med intressen och behov som måste tillgodoses. Vi kan aldrig acceptera att man ser på djuren som varor, som ting för människor att utnyttja för egna intressen.

Genom demokratisk opinionsbildning, politisk dialog, företagssamarbeten och ökad kunskap vill vi förverkliga vårt mål: en värld där djur respekteras som kännande individer med rätt till sina egna liv.

djurensratt-se/agera/volontar/evenemang_4
OM OSS

Engagemang lokalt och globalt

Djurens Rätt är en demokratisk och partipolitiskt obunden organisation med sin bas i Sverige. Ideellt engagerade volontärer bedriver en viktig del av Djurens Rätts kampanj- och informationsarbete i Sverige. Koordinering av kampanjer, politiskt arbete och företagssamarbeten, samt framtagande av vetenskapligt underbyggda rapporter hanteras av anställd personal.

Djurs lidande är ett globalt problem

Djurs lidande stannar inte vid nationsgränser, utan är ett globalt problem som kräver globala lösningar. Ett viktigt arbete är därför att ge djuren en röst i EU-politiken och att påverka företag världen över för att förändra djurens situation. Detta gör vi genom gemensamma kampanjer och politisk påverkan, bland annat tillsammans med organisationerna Eurogroup for Animals och World Federation for Animals, där vi är medlemmar. Djurens Rätt är också medlemmar i Fur Free Alliance, Open Wing Alliance och Aquatic Animal Alliance.

djurensratt-se/personal/evenemang/djurensratt_17
Om oss

Organisation

Djurens Rätt arbetar globalt för att göra skillnad för de djur som är flest och har det sämst. Det är Djurens Rätts volontärer som tillsammans med anställd personal skapar den organisation som bedriver målinriktade kampanjer, företagssamarbeten och politiskt påverkansarbete.

Våra styrdokument

Ta del av Djurens Rätts styrdokument. Läs vår verksamhetsberättelse, våra stadgar eller vårt idé- och handlingsprogram.

Till styrdokument

Gör en fondansökan

Systrarna Panofskys minnesfond är en fond som kan ge stöd till medlemmar i Djurens Rätt som tar hand om övergivna djur.

Fondansökan
djurensratt-se/fokusområden/Kycklingar/Kycklingar_glad_9
Om oss

Framgångar

Sedan 1882 har vi nått många delmål i arbetet för djuren. Förändringsarbete tar tid och många av dessa segrar har kommit efter decennier av påtryckningar.

Vi gör skillnad genom ett envist opinionsbildande arbete med tydliga kampanjer och dialog med företag och politiker. Se fler av våra framgångar genom att klicka dig vidare.

Läs mer
Tillsammans gör vi skillnad

Framgångar genom åren

djurensratt-se/om/historia/historia_1
Om oss

Historia

Djurens Rätt, som från början hette Nordiska Samfundet till bekämpandet af det vetenskapliga djurplågeriet, bildades den 7 oktober 1882 på Stockholms slott .

Läs mer om organisationens långa historia genom att klicka dig vidare på länken nedan.

Läs mer
Glad mink i det fria.
Om oss

Vanliga frågor

Här finns svar på några av de vanligaste frågorna vi får.

Har du frågor om medlemskap och gåvor, organisationen, att välja vego eller kanske har du en fördjupande fråga? Hitta svaren på dina frågor här!

Läs mer
Stöd oss

Din gåva hjälper arbetet för djuren!

Djurens Rätt är beroende av gåvor och medlemsavgifter för att kunna hjälpa djuren. Det är alla medlemmar och gåvogivare som är Djurens Rätt. 

Stöd oss