Djurens Rätt
djurensratt-se/personal/evenemang/djurensratt_14
Om oss

Organisation

Djurens Rätt arbetar globalt för att göra skillnad för de djur som är flest och har det sämst. Det är Djurens Rätts volontärer som tillsammans med anställd personal skapar den organisation som bedriver målinriktade kampanjer, företagssamarbeten och politiskt påverkansarbete. Här finns fördjupande information om organisationen.

djurensratt-se/om/styrelsen/camilla_styrelsen
Organisation

Styrelsen

Djurens Rätt leds av en styrelse, benämnd riksstyrelsen.

Är du nyfiken på vilka som sitter i Djurens Rätts styrelse?

Läs mer
Från vänster: Sofia Leander, Nathalie Söderström, Coral Ricote Lajusticia, Francesca Vilches, Benny Andersson, Linn Åkesson, Moa Ranum, Sebastian Wiklund.
djurensratt-se/personal/Ledningsgruppen/LG_varkonklav24_hogupplost_1
Organisation

Ledningsgruppen

Djurens Rätts dagliga verksamhet leds av en generalsekretare ihop med en ledningsgrupp.

djurensratt-se/fokusområden/Kycklingar/Kycklingar_glad_4
Organisation

Styrdokument

Djurens Rätt vill förändra för de djur som är flest och har det sämst. De bortglömda, undangömda och ofta namnlösa djuren. Vi vill att vårt arbete för djuren ska ha så stor effekt som möjligt. Nedan hittar du information om våra styrdokument och policies.

djurensratt-se/fokusområden/klimat/klimat_3
Organisation

Vårt miljöarbete

Djurens Rätts strävan är att i all verksamhet minimera vår miljöpåverkan. Det gäller förstås allt ifrån mat och resor till inköp och materialval.

Djurens Rätt arbetar aktivt med att uppmuntra människor och samhällsinstitutioner till att välja veganskt. Vi påverkar genom demokratisk opinionsbildning och politisk påverkan för att fler djur- och miljövänliga val ska göras i samhället.

Läs mer
djurensratt-se/fokusområden/Familjedjur/Familjedjur_16
Organisation

Jämställdhet, jämlikhet & mångfald

Djurens Rätt strävar efter en organisation som präglas av mångfald, jämställdhet och jämlikhet. För att kunna påverka så många människor som möjligt behöver vi vara en inkluderande rörelse, så att alla människor har lika stora möjligheter att göra djurvänliga val och känna sig välkomna att engagera sig i Djurens Rätt.

Några exempel på hur Djurens Rätt jobbar med dessa frågor

  • Övergripande för Djurens Rätts jämställdhetsarbete gäller vår jämlikhets- och jämställdhetspolicy. Policyn tar till exempel upp aspekter av jämställdhet vid rekrytering, föräldraledighet och lönesättning.
  • Djurens Rätts handbok för jämställdhet tar bland annat upp begrepp om normer och ger konkreta exempel på hur vi kan hjälpas åt att skapa ett öppet och inkluderande klimat i möten och debatter, på webben och i sociala medier.
  • Vi har en handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och trakasserier som beskriver vad som ska göras i de fall någon i organisationen utsätts för detta.
Läs mer
djurensratt-se/fokusområden/Familjedjur/Vanliga_frågor
Organisation

Förslagslådan

Har du en idé, tanke eller ett förslag som du tror kan bidra till att Djurens Rätt blir en starkare organisation? Då vill vi veta det! 

Förslagslådan finns till för att du som medlem i organisationen ska ha möjlighet att på ett enkelt sätt kunna bidra med dina idéer. Hitta kontaktuppgifter till  vår förslagslåda på följande sida.

Förslagslådan
djurensratt-se/om/utmarkelser/utmarkelser
Organisation

Utmärkelser

Elna Tenow-priset är Djurens Rätts utmärkelse för årets aktör (årets Elna) som visat att den kan, vill och vågat bidra till en positiv samhällsutveckling för djuren. På denna sida hittar du information om tidigare pristagare samt bakgrunden till utmärkelsens namn.

Kriterier för att bli en Elna

  • Pristagaren ska vara en samhällsaktör som inom sitt område agerar i och påverkar samhället till det bättre för djuren.
Läs mer
djurensratt-se/fokusområden/Familjedjur/Familjedjur_17
Organisation

Valberedningen

Valberedningen nominerar kandidater till Djurens Rätts riksstyrelse.

 Vill du veta mer om valberedningen, vilka som sitter i den eller hur den fungerar?

Läs mer