Djurens Rätt
21 November 2015

Malmö nation plågade ål på sittning

För ett par månader sedan hörde en student av sig för att hen var orolig för att en så kallad "ålasittning" skulle äga rum på Malmö Nation även i år. Studenten berättade för Camilla Bergvall, som är ordförande i Djurens Rätt Lund, hur ålen behandlades.

- Studenten beskrev för mig hur ålen kastades omkring under påhejande från andra studenter och att stämningen var så hård att studenten ej vågade säga ifrån. Men nu oroade hen sig för att en ny likadan sittning skulle äga rum.

Sittningen gick, enligt studenten vi talat med, ut på att på olika sätt förnedra levande ålar som de förvarade i en tunna på en scen. Det gick bland annat ut på att fånga upp ålarna och sedan slänga ut dom över ett betonggolv ett flertal gånger, men också att lyfta upp djuren och hälla ren sprit på dom. Kvällen skulle sluta med att ålarna skulle plågas till döds och att någon sedan skulle vakna upp med en död ål utanför sin dörr.

Efter att Djurens Rätt Lund fick höra talas om detta hörde vi av oss till Malmö Nation som då svarade:

"Eftersom vi i ledande positioner på nationerna i Lund byts ut årligen kan jag tyvärr  inte svara för hur det sett ut i svunna generationer. [...] Jag kan, i egenskap av ytterst ansvarig för nationen, bekräfta att vi aldrig skulle göra något som innebär förnedring eller plåga för varken människor eller djur och det är något som kompromisslöst ej förekommer på Malmö Nation."

I samband med detta försvann bilder från "ålagillet" från nationens hemsida.

Nu har dock filmmaterial hittats som visar hur en levande ål fångas i den ovan nämnda tunnan och slits upp ur vattnet och viftas med i luften. Under hög musik och med påhejande av andra studenter. Filmen är från Malmö nations "ålagille" 2014. Ryktena visar sig alltså stämma. Det har också framkommit bilder och skrivna berättelser från "ålagillen" från tidigare år.

Djurens Rätt Lund har valt att anmäla händelsen till polisen, som rubricerar anmälan "djurplågeri".

- Det låter helt fruktansvärt, det vi sett och fått höra. Jag är väldigt förvånad över att studenter har haft det här djurplågeriet som tradition, säger Camilla Bergvall, ordförande för Djurens Rätt Lund.

Studenttidningen Lundagård om händelsen: 
Artikel 1: Rödlistat djur plågades på Malmö Nation
Artikel 2: Djurens rätt: Vi kommer att anmäla

I Djurens Rätts rapport Under ytan kan läsas följande om ålars förmåga att känna smärta:

"Ålar är mycket livskraftiga, och de reagerar på smärta i 13 minuter och visar hjärnaktivitet 30 minuter efter att de blivit halshuggna. För vissa arter går det på några minuter, men för till exempel ålar och vissa plattfiskar kan det ta flera timmar att dö på land."

Camilla Bergvall

Camilla Bergvall

Riksordförande
Dela: