Djurens Rätt
30 November 2021

Djurtransport med 220 grisar välte - alla grisar avlivas

Enligt SVT Nyheter tror Mats Nilsson, inre befäl på Räddningstjänsten Syd, att fordonet på grund av halkan har glidit av vägen och vält. En veterinär kom till platsen och beslutade om avlivning av alla grisar.

Det är inte första gången djurtransportbilar lastade med djur på väg till slakt välter. Djurens Rätt har flertalet gånger rapporterat om transportolyckor där djur drabbas.

Djuren är i en väldigt utsatt situation när de transporteras. När något inträffar i trafiken, som en olycka orsakad åtminstone delvis av halt väglag vilket verkar troligt i det här fallet, drabbas djuren allvarligt och det är ofta väldigt många individer det rör sig om. Även när ingen trafikolycka sker drabbas djuren i samband med transporterna till slakterierna, av stress och risk för skador och dödlighet. Djurtransporterna måste få ett slut, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt.

Varje år transporteras fler än en miljard kycklingar, hönor, grisar, nötdjur, hästar, får och getter inom EU och till länder utanför EU. Transporterna kan pågå flera dagar eller till och med veckor och djuren utsätts för stort lidande som utmattning, uttorkning, sjukdomar och skador.

Djurens Rätt har i decennier arbetat för få ett slut på djurtransporterna, nationellt och på EU-nivå. EU-kommissionen har beslutat att göra en översyn av djurskyddslagstiftningen på EU-nivå, inklusive reglerna om djurtransporter. Under 2023 ska ett förslag presenteras. I juni 2020 tillsattes EUs djurtransportkommitté (ANIT), med uppdrag att analysera hur EUs djurtransportregler implementerats och efterlevs. Kommittén ska den 2 december 2021 rösta om sina rekommendationer, vilka är viktiga för att transportförordningen, som ska revideras, ska bli ett effektivt verktyg i arbetet för att minska lidandet i samband med djurtransporter.

Djurens Rätt vill se:

  • Förbud mot export av levande djur till länder utanför EU.
  • Transport av levande djur för slakt och avel måste ersättas av transport av kött och genetiskt material.
  • Max 8 timmars transporttid. Den maximala tiden bör vara max 4 timmar för fåglar och kaniner.
Linda Björklund

Linda Björklund

Sakkunnig
Dela: